Sluys SchiFEM1753 p3 nr. 1

Piet verhaelt zyn ongeluk: aldus zingende
Och wat is me al overkomen / Op mijn laatste tocht die ik deed