ZaSpOef(2)1735 p36 nr. 11

VENISLOF
Zegepraal o Venus knechten [2x] / Zegepraal door al het land [2x]