Camphuysen SR1624 p19 nr. 10

[Dolings Eynde] II
Dus aanving ik vast met vreugde / En gelijk het mij scheen