Camphuysen SR1624 p28 nr. 17

Voornemens Bekrachtiging
Gij klaagt dat gij altijd / Verwonnen wordt in de innerlijke strijd