Camphuysen SR1624 p112 nr. 66

Noodtzakelijcke Wacht
Wanneer het hart nu klaar van zonden en gebreken / En kwaad door goede gewoonte al heel verbannen is