Fruytiers EWS1565 p90 nr. 42

Het [XLII]. Liedeken
O Heer God mijn vader / Mijns levens schepper sterk