Fruytiers EWS1565 p170 nr. 90

Het XC . Liedeken
Waarom schaamt gij u hier mijn woord / Gij schaamt u hier menig maal