Fruytiers EWS1565 p187 nr. 100

Het C. Liedeken
De Heer verkoos ook uit Levi's geslacht / Mozes' broeder AƤron hoog van macht