Fruytiers EWS1565 p190 nr. 102

Het CI. Liedeken
Na Mozes kwam een strijdbare held / Het was Jezus naam voor God bekwaam