Fruytiers EWS1565 p200 nr. 107

Het CVII. Liedeken
Elia nu zijnde afwijkelijk / Kwam Gods geest hier zeer rijkelijk