Lodenstein US1676 p47 nr. 18

Onse Plaats in den Hemel, In Twee-spraack tusschen Jesum en een geloovige. Op Joh. 14: vers 2
O Heer Jezus wat vertrekt / Gij Uw weerkomst en verwekt