Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op


 

Spellingen om mee te zoekenAlle beginregels, wijsaanduidingen, refreinen en dergelijke zijn twee maal opgenomen: eenmaal in de spelling zoals die in de bron staat (oude spelling) en eenmaal herspeld volgens de huidige spellingsregels (herspelling). Dit maakt het zoeken van liederen van de middeleeuwen tot zeker de achttiende eeuw aanzienlijker makkelijker.

Oude spelling
Alleen de letters u, v, w, i en j zijn aangepast aan het moderne gebruik:
Een wonderlijck gheual ->Een wonderlijck gheval
V lof v danck v waerde -> U lof u danck u waerde
wt al myn cracht -> uut al myn cracht
Ghy ionge meyskens -> Ghy jonge meyskens
Uuet -> Wet
Herspelling
Bij het herspellen worden woorden in beginsel gespeld volgens de huidige spellingsregels, ook als die woorden verouderd zijn:
Een nyeu liedt heb ick op hant -> Een nieuw lied heb ik op hand
Had ick duysend ijsere tongen -> Had ik duizend ijzeren tongen
Uitgangen worden aan het huidige gebruik aangepast:
aerd -> aarde
u hooft -> uw hoofd
O cierlijcke cieraed -> O sierlijk sieraad
moy meysken -> mooi meisje
maegdelijn -> maagdje
Bedeckt u hooft -> bedek uw hoofd (gebiedende wijs)
stemme -> stem
al mijn vroecht -> al mijn vreugde
o schoon jonkfrou-> o schone jonkvrouw
nymphe -> nimf    
Tip: gebruik in twijfelgevallen een asterisk, bijvoorbeeld: aard*, bedek*

Ook klinkers worden aangepast aan het huidig gebruik:
dertele harderin -> dartele herderin
Mit vrouden -> met vreugde
hoe coemt -> hoe komt
sanck -> zang (zelfstandig naamwoord),
zong (werkwoord)
Het begin van woorden blijft ongewijzigd:
Windeken daer het bosch af drilt -> Windje daar het bos af drilt
Hy verwint -> hij verwint (niet: overwint)
Afkortingen en samentrekkingen voluit:
Smorgens -> Des morgens
Ten sal -> Het en zal
Hebdy -> Heb dij
aam -> adem
goe lien -> goede lieden
onder wilen -> onderwijl