Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Zuylen van Nyevelt, Willem van]
title: Den .C.xxxij. [!] psalm
first line: Nu siet en loeft den Heere / Ghi die zijn dienaers zijt all songs with this text 
text norm: Nu zie en loof de Heer Gij die zijn dienaren zijt (3 songs)
no. of stanzas: 4
music: with musical notation
find similar melodies
recording: audio    
available: transcription (music)
link (full text):
text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after the edition Souterliedekens1540d
genre: psalm (geestelijk)
keyword: psalm 134 (=vulgaat psalm 133)
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Na een dansliedeken Hoe soude ic vruecht bedrivenHoe zou ik vreugde bedrijven muzieknoot  (5 songs)

stanza form:
.= ./ .= ./ .  .* .*
3a 3B 3a 3B 3a 3B 3B 
(Schema met
herhaling 1e twee verzen)
all songs with this stanza form
(all songs)
.  .  .  .= .=
3a 3B 3a 3B 3B 
(Schema zonder
herhaling 1e twee verzen.)
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 7
comment: In de marge de Latijnse psalmtekst.
record ID: 13688

source:

siglum:Souterliedekens1540a (1540)
title:Souter Liedekens Ghemaect ter eeren Gods, op alle die Psalmen van David [...]: tot [...]
page: fV1r (song number 133)
copy used: Amsterdam UB: Ned. Inc. 478 (in facsimile)