Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
auteur:
Zuylen van Nyevelt, Willem van]
titel: Den .liij. psalm Deus in nomine tuo
beginregel: O Heere wilt mi behouwen / U naem die roep ick aen alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: O Heer wil mij behouden Uw naam die roep ik aan (5 liederen)
aantal strofen: 7
muziek: met muzieknotatie
zoek vergelijkbare melodieën
opname: audio    
beschikbaar: transcriptie (melodie)
link (full text):
tekst volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren naar de druk/editie Souterliedekens1540d
genre: psalm (geestelijk)
trefwoord: psalm 054 (=vulgaat psalm 053)
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Wat sullen wi gaen beghinnen, wi ghilden al ghemeynFortuin wat heb dij gebrouwen muzieknoot  (16 liederen & extra informatie)

strofeschema:
.  .  .  .
3a 3B 3a 3B
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 4
commentaar: In de marge de Latijnse psalmtekst. Wijsaanduiding is str2, v1 van AntwLb1544 048 ('Fortuyne wat hebdy ghebrouwen'). Souterliedekens1540a 021 (12-regelig) heeft voor de eerste vier (acht) regels (muziek v1-4 wordt herhaald) in principe dezelfde melodie als onderhavig lied. Zie ook Vellekoop 1972 II, 37. VhGL1558 210, eveneens met wijsaanduiding 'Wat sullen wy gaen beghinnen' heeft achtregelige strofen, wat in het licht van bovenstaande zeer begrijpelijk is (muziek v1-4 wordt herhaald).
recordnummer: 13605

bron:

siglum:Souterliedekens1540a (1540)
titel:Souter Liedekens Ghemaect ter eeren Gods, op alle die Psalmen van David [...]: tot [...]
pagina: fH3r (liednummer 53)
gebruikt ex.: Amsterdam UB: Ned. Inc. 478 (in facsimile)