Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Het hondert acht-en-dertigste Lied
first line: Een lustich Lust-hof vol wellust, / Verlustigt van binnen ons hert en ghemoet all songs with this text 
text norm: Een lustig lusthof vol wellust Verlustigt van binnen ons (1 song)
no. of stanzas: 6
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Doen Daphne d' over-schoone MaeghtToen Daphne de overschone maagd (130 songs & extra informatie)

comment: Bijbelse marginalia. Onder het lied "Hend' is 't end".
record ID: 160273

source:

siglum:RijperLb1636-37 (1636-1637)
title:HET RYPER Liedtboecxken, In-houdende Veel Schriftuyrlijcke Liedekens, by verscheyden [...]
page: p342 (song number 138)
ingevoerd naar:kaartsysteem Nederlands Volksliedarchief
available: scan of the full source (search.proquest.com)
scan of the full source (search.proquest.com)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren