Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Het hondert een-en-veertigste Lied, Zijnde een bedenckinghe, op de woorden, Mensch kent u selven
first line: De Weetsucht met haer selven krijght / En weynig gebruykens haer Minnaren gund all songs with this text 
text norm: De weetzucht met haar zelf krijgt En weinig gebruikens haar (1 song)
refrain: O Mensch kent u selven [var] [v12]
no. of stanzas: 9
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Doen Daphne d'over-schoone MaeghtToen Daphne de overschone maagd (130 songs & extra informatie)

comment: Bijbelse marginalia. Onder het lied "'t Is niet soo 't hoord".
record ID: 163898

source:

siglum:RijperLb1636-37 (1636-1637)
title:HET RYPER Liedtboecxken, In-houdende Veel Schriftuyrlijcke Liedekens, by verscheyden [...]
page: p351 (song number 141)
ingevoerd naar:kaartsysteem Nederlands Volksliedarchief
available: scan of the full source (search.proquest.com)
scan of the full source (search.proquest.com)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren