Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
auteur:
Vleeschoudere, P. (auteur)
titel: VOOR-REDE. Inleydende den Catholycken Sangher, om sich met het Gheestelyck Koninghsken te ver-maecken, singhende op alle tyden even bly-moedigh tot God den Heer ende oppersten Koningh der Koninghen
beginregel: Den Koningh van Jerusalem / Salomon den wysten, en rycksten van goed alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: De koning van Jeruzalem Salomon de wijste en rijkste van goed (1 lied)
aantal strofen: 3
muziek: zonder muzieknotatie
genre: bespiegelend lied / loflied (geestelijk)
trefwoord: Salomon / Jeruzalem / Bethlehem / God / koning / metafoor winterkoninkje / vogel / zingen
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Doen Daphné d'over-schoone MaeghdToen Daphne de overschone maagd (130 liederen & extra informatie)

strofeschema:
. . . . .   .   . . . .
4A 4B 4A 4B 4c 4D 4c 4D 3E 3E 4F 4F 
(Tripels)
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 12
commentaar: Bijbelse marginalia.
recordnummer: 197589

bron:

siglum:Vleeschoudere GeKo1663 (1663)
titel:GHEESTELYCK KONINGHSKEN, Singende altyd even-bly-moedigh, soo in vuyl, als in schoon [...]
pagina: p11 (liednummer 1)