Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
auteur:
Vleeschoudere, P. (auteur)
titel: Nieuw-jaers-lied, om te singhen op Nieuw-jaers avond, ende aen een-ieghelyck een' Nieuw-jaer te schincken
beginregel: Ont-waeckt, 't is tyd, / De tydingh', die wy bringhen alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Ontwaak het is tijd De tijding die wij brengen (1 lied)
refrein: Met een nieuw saeligh Jaer [v13]
aantal strofen: 5
muziek: zonder muzieknotatie
genre: nieuwjaarslied / kerstlied / vermaanlied (geestelijk)
trefwoord: Jezus / God / geboorte / zondeval / verlossing / geschenk / bloed / storten / vermaning / besnijdenis / vreugde
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Den tyd is hier dat-men sal vrolyck wesenDe tijd is hier (235 liederen)

strofeschema:
. .   . . .   .  +.   .   .
2A 3b 3A 3C 2D 3b 3D 3C 3C 3C 4E 4E 3C 3C 
(Alleen 1ste strofe)
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
. .   . . .   .  +. . .   .
2A 3b 3C 3C 2A 3b 3D 3D 3E 3E 4F 4F 3G 3G 
(Strofe 2 t/m 5)
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 13
recordnummer: 197591

bron:

siglum:Vleeschoudere GeKo1663 (1663)
titel:GHEESTELYCK KONINGHSKEN, Singende altyd even-bly-moedigh, soo in vuyl, als in schoon [...]
pagina: p17 (liednummer 3)