Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Vleeschoudere, P. (auteur)
title: Ghe-sangh van de Be-snydenisse van onsen Saligh-maker Jesus-Christus
first line: 't Gaet desen dagh voor goed; / 't Kind in den stal ge-boren all songs with this text 
text norm: Het gaat deze dag voor goed Het kind in de stal geboren (1 song)
refrain: [var] Nieuw-jaer [v8]
no. of stanzas: 5
music: without musical notation
genre: nieuwjaarslied / kerstlied (geestelijk)
keyword: Jezus / God / besnijdenis / naamgeving / verlossing / Christus / bloed / liefde / navolging
 
melody names (2):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Bel Iris de longtemps  
O liefste ziel bemint, en wilt gheen traintjes sparen  

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .  . 
3A 3b 3A 3b 3C 3D 3C 3D
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
comment: In "Airs de différents auteurs à 2 parties, II" (Parijs, 1659) komt de air de cour van Bertrand de Bacilly "Qui conte les faveurs merite" voor. De aanhef van de tweede strofe luidt: "Belle Iris de tout temps je suis cette maxime". Het strofeschema komt overeen met dat van De Vleeschoudere. (Bron: Goulet 2007)
record ID: 197596

source:

siglum:Vleeschoudere GeKo1663 (1663)
title:GHEESTELYCK KONINGHSKEN, Singende altyd even-bly-moedigh, soo in vuyl, als in schoon [...]
page: p27 (song number 7)