Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Vleeschoudere, P. (auteur)
title: De Herders met hunne Vrouwen gaen naer den Stal van Bethlehem eenen Nieuw'-jaer haelen, den welcken de Moeder van Jesus hun gheeft
first line: Ruben gaet de Herders wecken / Asex, Amos, Bathuël all songs with this text 
text norm: Ruben gaat de herders wekken Asex Amos Bathuël (1 song)
no. of stanzas: 7
music: without musical notation
genre: nieuwjaarslied / kerstlied (geestelijk)
keyword: Ruben / Asex / Amos / Betuël / Jonathan / Samuël / Batseba [vrouw van David] / Debora [voedster van Rebecca] / Judith / Sephora [vrouw van Mozes] / Bethlehem / Rachel [vrouw van Jakob] / stal / herders / aanbidding / nieuwjaarsgeschenk / besnijdenis / gift
 
melody names (2):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Doy je vous aymer Sylvie?  
Alleluia, alleluia, alleluia, weest verblyd  

stanza form:
               .
4a 4B 4B 4a 4C 4a 4C
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 7
comment: De air de cour "Dois-je vous aimer Sylvie?" verschijnt in "Receuil des plus beaux vers mis en chant" (Parijs, 1661), samengesteld door Bénigne de Bacilly. De auteur van de air de cour is Paul Pellisson (1624-1693), de muziek wordt toegeschreven aan Jean-Baptiste Lully (1632-1687). (Bron: Guillo 2003)
record ID: 197599

source:

siglum:Vleeschoudere GeKo1663 (1663)
title:GHEESTELYCK KONINGHSKEN, Singende altyd even-bly-moedigh, soo in vuyl, als in schoon [...]
page: p33 (song number 10)