Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
auteur:
Vleeschoudere, P. (auteur)
titel: Ver-loren Maendagh. Maria en Joseph soecken Jesum, ende vinden hem naer dry daghen in den Tempel van Jerusalem
beginregel: Doen Jesus 't ghe-bod syns ouders onder-daen, / Was twelf-jaerigh naer Jerusalem ghe-gaen alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Doen Jezus het gebod zijns ouders onderdaen Was twaalfjarig naar Jeruzalem gegaan (1 lied)
aantal strofen: 4
muziek: zonder muzieknotatie
genre: bijbels historielied / Christuslied / vermaanlied (geestelijk)
trefwoord: Maria / Jozef / Jezus / Jeruzalem / Lucas 2:42-52 / tempel / feest / twaalf jaar / vermissing / leraren / geleerden / zonde / biecht / vergiffenis / verwijt / herkomst / verwondering / voorbeeld / vermaning
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Waer nemt ghy soo haest'lyck henen uwen ganghMalle Sijmen (52 liederen & extra informatie)

strofeschema:
. . . +. . . . . +. .  + +   + +         
5A 5A 2b 2b 4A 5C 5C 2d 2d 4C 2E 2E 3f 2G 2G 3f 4H 4H 4I 4I 2j 2j 5I 
(Acc. onreg.
Tripels)
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 17
commentaar: De wijsaanduiding is het incipit van Mommaert BrN1650 038.
recordnummer: 197611

bron:

siglum:Vleeschoudere GeKo1663 (1663)
titel:GHEESTELYCK KONINGHSKEN, Singende altyd even-bly-moedigh, soo in vuyl, als in schoon [...]
pagina: p63 (liednummer 21)