Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Vleeschoudere, P. (auteur)
title: Liedeken van den Ver-loren Sone. By den H. Evangelist Lucas aen het 15. Capittel
first line: Een ryck, en machtigh Man (ghelyck wy lesen) / Twee Sonen had; den jonghsten van hun beyd' all songs with this text 
text norm: Een rijk en machtig man gelijk wij lezen Twee zonen had de jongste van hen beiden (1 song)
no. of stanzas: 13
music: without musical notation
genre: bijbels historielied / moralistisch lied / bespiegelend lied (geestelijk)
keyword: Lucas 15 / God / verloren zoon / erfenis / geld / rijke vader / zonen / broer / zondaar / prostitutie / verzaking / berouw / terugkeer / banket / gemest kalf / vergiffenis / bekering / lering
 
melody names (2):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Cinq ou six beuveursCinq ou six buveurs (4 songs)
Een Enghels soet ghesicht heeft myn ghe-dachtenCinq ou six buveurs (4 songs)

stanza form:
.  .  .  .     .  .
5a 5B 4B 4a 3C 3D 3C 3D
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
comment: De tweede wijsaanduiding is het incipit van BMoeselken1659 019, aldaar met dezelfde Franse wijsaanduiding "Cincq ou six beuveurs".
record ID: 197612

source:

siglum:Vleeschoudere GeKo1663 (1663)
title:GHEESTELYCK KONINGHSKEN, Singende altyd even-bly-moedigh, soo in vuyl, als in schoon [...]
page: p68 (song number 22)