Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
auteur:
Vleeschoudere, P. (auteur)
titel: Lof-sangh van den alder-grootsten, alder-soetsten, ende alder-heylighsten Naem Jesus, den welcken ghe-viert word op den vyf-thiensten dagh van Januarius
beginregel: Ver-heft nu al-te gaer / Ghy Christelycke schaer alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Verhef nu altegaar Gij christelijke schaar (1 lied)
aantal strofen: 8
muziek: zonder muzieknotatie
genre: loflied / Christuslied / vermaanlied (geestelijk)
trefwoord: Jezus / naamgeving / orgel / lier / fluit / citer / vedel / trommel / trompet / muziek / aanroepen / zaligmaker
 
melodienamen (3):
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Partage librementPartage librement (7 liederen)
O Coridon is 't dagh?Partage librement (7 liederen)
Hoort Cloris myn ver-soeckPartage librement (7 liederen)

strofeschema:
.  .  .  .  .  . 
3A 3A 3B 3C 3B 3C
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 6
commentaar: De derde wijsaanduiding is het incipit van BMoeselken1659 026, aldaar met dezelfde Frans wijsaanduiding "Partage librement", zij het wel met een licht afwijkend strofeschema.
recordnummer: 197614

bron:

siglum:Vleeschoudere GeKo1663 (1663)
titel:GHEESTELYCK KONINGHSKEN, Singende altyd even-bly-moedigh, soo in vuyl, als in schoon [...]
pagina: p77 (liednummer 24)