Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
auteur:
Vleeschoudere, P. (auteur)
titel: Asch-dagh. Ver-maeningh' tot den mensch, op dat hy ghe-denckende, dat hy van aerde geschapen zynde, weder-om in aerde sal ver-keeren, sich soude ver-nederen, ende ver-foeyen alle wereldsche pracht, eere, ende wel-lust
beginregel: Ver-waenden mensch, die smeelt van weelden, / Hooveerdigh door uw' gheld, en goed alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Verwaande mens die smaalt van weelde Hovaardig door uw geld en goed (1 lied)
aantal strofen: 5
muziek: zonder muzieknotatie
genre: vermaanlied / moralistisch lied (geestelijk)
trefwoord: Adam / God / Jezus / Genesis 3:19 / aswoensdag / vermaning / wereldse zaken verzaken / ijdelheid / hovaardigheid / Adams kinderen / slijk der aarde / vergankelijkheid / bescheidenheid / metafoor / pauw / pronken
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Ick die al-tyd in brande moet levenLa Vallette (38 liederen & extra informatie)

strofeschema:
.  .  .  .  .  .  .  .
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 8
commentaar: De wijsaanduiding is het incipit van HsBsKB 19544 nr. 60.
recordnummer: 197618

bron:

siglum:Vleeschoudere GeKo1663 (1663)
titel:GHEESTELYCK KONINGHSKEN, Singende altyd even-bly-moedigh, soo in vuyl, als in schoon [...]
pagina: p88 (liednummer 28)