Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
auteur:
Vleeschoudere, P. (auteur)
titel: Gheestelycken Vasten-avond: oft In-leydinghe tot den heyligen Vasten
beginregel: Siet nu den tyd daer-toe be-reyd, / Siet nu de aen-genaeme dagen alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Zie nu de tijd daartoe bereid Zie nu de aangename dagen (1 lied)
aantal strofen: 8
muziek: zonder muzieknotatie
genre: vastenavondlied / moralistisch lied / vermaanlied (geestelijk)
trefwoord: Israƫl / Mozes / Elias / vasten / lichaam / onthouding / spijs / ziel / veertig dagen / matigheid / tien geboden
 
melodienamen (3):
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Als wy verr' van den PalestynAls wij ver van de Palestijn (33 liederen)
Uw' droevigh klaeghen, Jesus soetAls wij ver van de Palestijn (33 liederen)
Ick doe u Venus myn beklaghDie gij wel weet en ik wel kan (17 liederen)

strofeschema:
.  .  .  .  .  .
4A 4b 4A 4b 4C 4C
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 6
recordnummer: 197619

bron:

siglum:Vleeschoudere GeKo1663 (1663)
titel:GHEESTELYCK KONINGHSKEN, Singende altyd even-bly-moedigh, soo in vuyl, als in schoon [...]
pagina: p92 (liednummer 29)