Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
auteur:
Vleeschoudere, P. (auteur)
titel: Van de Ver-rysenisse Jesu Christi
beginregel: Ver-heught u al-ghelyck nu menschen, / Op aerd-ryck ghy geen vreught kont wenschen alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Verheug u al gelijk nu mensen Op aardrijk gij geen vreugd kunt wensen (1 lied)
aantal strofen: 6
muziek: zonder muzieknotatie
genre: paaslied (geestelijk)
trefwoord: Jezus / Adam / vreugde / verrijzenis / zonden / genezing / verlossing / gehoorzaamheid / erfzonde / deugdzaamheid / aansporing / vredesduif / olijftak / hoop / vrede / lijdensweg / glorie / paaslam / offer / lotsbestemming / consecratie / hemel / hel / zelfopoffering / martelaar / nederigheid
 
melodienamen (2):
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Galathea by haer schaepenBoire et rire sont nécessaires (9 liederen)
Boir' & rire sont necessaireBoire et rire sont nécessaires (9 liederen)

strofeschema:
.  .  .  .  .  .
4a 4a 4B 4c 4B 4c
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 6
commentaar: De eerste wijsaanduiding is het incipit van BMoeselken1659 040, aldaar met dezelfde Franse wijsaanduiding "Boire & rire son necessaire".
recordnummer: 197654

bron:

siglum:Vleeschoudere GeKo1663 (1663)
titel:GHEESTELYCK KONINGHSKEN, Singende altyd even-bly-moedigh, soo in vuyl, als in schoon [...]
pagina: p209 (liednummer 62)