Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Vleeschoudere, P. (auteur)
title: Ons Heeren Hemel-vaerdt. Bly-hertigh Ghe-sangh, van de blinckende Hemel-vaerdt ons Heeren Jesu Christi
first line: Wilt Enghelsch heyr nu lustigh singhen, / Een nieuwe blydschap baert, een nieuwe vreughdt all songs with this text 
text norm: Wil engels heer nu lustig zingen Een nieuwe blijdschap baar, een nieuwe vreugde (1 song)
no. of stanzas: 6
music: without musical notation
genre: hemelvaartslied / Christuslied / loflied (geestelijk)
keyword: Jezus / God / engelenschaar / zingen / snarenspel / blijdschap / hemel / hemelvaart / tranendal / prins / glorie / rood gewaad / rechterhand van de vader / dood verslaan / loven / troon
 
melody names (3):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Chere, Phillis prestez l'oreilleZoete Phyllis nader uw oren (8 songs)
Monsieur, Monsieur ne vous déplaiseZoete Phyllis nader uw oren (8 songs)
Schoon Moorderess' hoe vele daghenZoete Phyllis nader uw oren (8 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .  .
4a 5B 4a 5B 4c 5D 5c 5D
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
comment: Het Franse lied met als incipit "Chère Phillis prestez l'oreille" komt voor in de verzamelbundel HaWinterbloempjes1616 016, aldaar met de Nederlandse vertaling "Zoete Phyllis nader uw oren" als wijsaanduiding. Het Franse lied "Chère Phillis prestez l'oreille" komt ook voor in de bundel "Les équivoques, I" (Parijs, 1639) van de auteur François de Chancy.
Het refrein van het Franse lied begint met: "Monsieur, Monsieur ne vous déplaise", de tweede wijsaanduiding van De Vleeschoudere. De derde wijsaanduiding is het incipit van Mommaert BrN1654 030, aldaar met de Franse wijsaanduiding "Monsieur, Monsieur, ne vous deplaise".
record ID: 197664

source:

siglum:Vleeschoudere GeKo1663 (1663)
title:GHEESTELYCK KONINGHSKEN, Singende altyd even-bly-moedigh, soo in vuyl, als in schoon [...]
page: p238 (song number 72)