Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Vleeschoudere, P. (auteur)
title: Herders Ghe-sangh in den blyden Kerst-nacht. Ruben roept, ende weckt syn mede-herders, ende ghebueren, om het nieuw-gheboren Kind Jesus in den Stal van Bethleêm te gaen be-soecken
first line: Op Herders myn ghe-bueren, / Ver-laet een wyl uw' wacht all songs with this text 
text norm: Op herders mijn geburen Verlaat een wijl uw wacht (1 song)
no. of stanzas: 5
music: without musical notation
genre: kerstlied / loflied / gebedslied (geestelijk)
keyword: Ruben / Bethlehem / Jezus / Maria / herders / kerstnacht / buren / geboorte / stal / blijdschap / geschenken / messias
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Aymable solitudeAimable solitude (9 songs & extra informatie)

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .= .=
3a 3B 3a 3B 3a 3C 3C 3C
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
comment: "Aimable solitude" komt voor in "Recueil des plus beaux vers mis en chant" (Parijs, 1661), samengesteld door Bertrand de Bacilly (Bron: Guillo 2003). In de 18de eeuw is het lied ook opgenomen in een anthologie "Airs sérieux et à boire" (1750) (Bron: www.cmbv.fr)
record ID: 197705

source:

siglum:Vleeschoudere GeKo1663 (1663)
title:GHEESTELYCK KONINGHSKEN, Singende altyd even-bly-moedigh, soo in vuyl, als in schoon [...]
page: p350 (song number 113)