Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
J.G. (auteur)
title: Liedeken vanden heylighen Augustinus
first line: Als ick u Augustinus wil gaen prijsen, / Soo sien ick eerst u Moeder heel bedroeft all songs with this text 
text norm: Als ik u Augustinus wil gaan prijzen Zo zie ik eerst uw moeder heel bedroefd (1 song)
no. of stanzas: 10
music: without musical notation
genre: heiligenlied / loflied (geestelijk)
keyword: Augustinus / God / Milaan / Nestorius / Arius / Pelagius / moeder / bekering / genezing ziel / ketterse boeken / heilige schrift / doop / ketters / orde / navolgers / penitentie / bisdom / bisschop / schapen / kerkleraar / geschriften
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Je suis espris d'une flamme nouvelleJe suis ├ępris d'une flamme nouvelle (15 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .
5a 5B 4B 5a 5B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 5
comment: Achrostichon: AUGUSTINUS.
In exemplaar Den Haag KB 174 H 62 is in strofe 7 Milaan doorstreept en achter het vers "Sipponius" [?] met de hand bijgeschreven.
record ID: 197743

source:

siglum:Orgelp1664 (1664)
title:HET LIEFFELYCK ORGEL-PYPKEN, Spelende alder-hande schoone Gheestelijcke Liedekens, [...]
page: p80 (song number 25)
available: scan of the full source (search.proquest.com)