Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
auteur:
J.G. (auteur)
titel: 't Gheluydt van alle de Klockskens van Brussel, Vespers-ghewys
beginregel: Als ghy inden nacht alle die Klockskens hoort klincken, / Seght my eens goey Vrindekens, weet ghy wel wat ghy moet dincken? alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Als gij in de nacht al die klokjes hoort klinken (2 liederen)
refrein: Op, op [var] [v2]
aantal strofen: 37
muziek: zonder muzieknotatie
genre: loflied (geestelijk)
trefwoord: Brussel / God / kapucijnen / miniemen / karmelieten / kartuizers / minderbroeders / predikheren / Onze-Lieve-Vrouwbroeders / augustijnen / bogaarden / cellebroeders / Coudenberg [Brussel] / jezuïeten / Oratoriënberg / clarissen / karmelietessen / kapucinessen / Lorenoy [?] / Berlaimont / annunciaten / brigittinen / Sint-Elisabethen / Jericho / Gasthuis / zwartzusters / Sint-Petrus / magdalenazusters / Sint-Geertrude / heilige-kruiskapel / klokken / kloosterordes / getijden / God dienen / God eren / parochiekerken / crialen / kanunnik / leken / klerken / dienaressen / Engels klooster / rijke clerus / begijnen / aalmoezen / bekering / zondaars / kerk / paleis / engelen / loven
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Calvinus Vesperen  

strofeschema:
.  .
6a 7a
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 2
recordnummer: 197746

bron:

siglum:Orgelp1664 (1664)
titel:HET LIEFFELYCK ORGEL-PYPKEN, Spelende alder-hande schoone Gheestelijcke Liedekens, [...]
pagina: p90 (liednummer 28)
beschikbaar: scan van de gehele bron (search.proquest.com)