Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
titel: Een gheestelick Liet
beginregel: Veel ghelucx wensch' ick te samen / Bruydegom end' Bruyt present alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Veel geluks wens ik tezamen Bruidegom en bruid present (2 liederen)
aantal strofen: 11
muziek: zonder muzieknotatie
genre: bruiloftslied / vermaanlied (geestelijk)
 
melodienamen (2):
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
vanden 128. PsalmPsalm 128 Datheen (111 liederen)
van liefde coemt groot lijdenDe oude Hillebrand (2) ? (145 liederen & extra informatie)

strofeschema:
.  .  .  .  .  .  .  .
3a 3B 3a 3B 3c 3D 3c 3D 
(Strofe onreg.)
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 8
commentaar: Eerste lied in de afdeling: 'Hier volghen nu sommighe Gheestelicke Liedeken die hierby te voren noyt in druck en zijn gheweest, seer schoon om op Bruyloften ofte eenighe andere maeltijden te singhen.' Strofeschema wijkt af van het gebruikelijke bij de wijs van het 7-regelige 'Van liefde komt groot lijden'. Wellicht wordt verwezen naar de 8-regelige eerste versie van het Hillebrandslied (De oude Hillebrand 1).
recordnummer: 21603

bron:

siglum:Wybo GL1596 (1596)
titel:Gheestelijcke Liedekens gemaect (ende oock sommige by een vergadert) tot stichtinge [...]
pagina: fH4v (liednummer 33)
gebruikt ex.: Antwerpen SB: C 14449
beschikbaar: scan van de gehele bron (books.google.nl)