Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
auteur:
Houwaert, J.B. (auteur)
beginregel: Ghelijckerwijs vol rouwen / Sadt tvolck van Israel alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Gelijkerwijs vol rouw Zat het volk van Israel (2 liederen)
aantal strofen: 14
muziek: zonder muzieknotatie
full text: full text    
genre: welkomstlied / loflied (wereldlijk)
trefwoord: inkomst Hertog Matthias Brussel 1578
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
[geen wijsaanduiding]Wilhelmus ? (670 liederen & extra informatie)

strofeschema:
.  .  .  .
3a 3B 3a 3B
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 4
commentaar: op p86: 'Naer dat ... so wert op dit tanneel terstont ghehoort eenen excellenten sanck, met diversche stemmen wel soo harmonieus al oft Phartenope, Lugia en Lencasta daer jegenwoordich hadden gheweest. Den teneur van het liedeken dat sy songhen, volght hier naer, t'welck tot love vanden incomende Prince ghecomponeert was.'
Volgens Van Duyse II, 1636 'lijdt [het] geen twijfel of dit stuk is op de Wilhelmus-melodie gedicht, juist om die reden schijnt het een naklank van 't Wilhelmus zelf, ofschoon het de verhevenheid van dit laatste mist'. Van Duyse zet het stukje tekst dat hij weergeeft dan ook in 8-regelige in plaats van in 4-regelige strofen.
recordnummer: 22472

bron:

siglum:Houwaert SoB1579 (1579)
titel:Sommare beschrijvinghe vande triumphelijcke Incomst vanden doorluchtighen ende [...]
pagina: p87 (liednummer 1)
gebruikt ex.: Den Haag KB: Pamflet 329
beschikbaar: scan van de gehele bron (books.google.nl)
scan van de gehele bron (books.google.nl)
scan van de gehele bron (books.google.nl)