Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
titel: Een liedeken gemaect naer die dooot [!] van Hans Bredt door een vande broederen ende is cortelijc in hem begrijpende den handel van sijn gevanckenisse en de offerhande
beginregel: O God ick claghe u seer bloot / Met droefheyt groot alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: O God ik klaag u zeer bloot Met droefheid groot (1 lied)
aantal strofen: 30
muziek: zonder muzieknotatie
genre: martelaarslied / verhalend lied (geestelijk)
trefwoord: Jan Bret / Antwerpen / 13 januari 1577 / levend verbrand
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
O Godt aenhoort desen droeven sanckMag ich Ungl├╝ck nicht widerstehen (28 liederen)

strofeschema:
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
4A 2A 3b 4A 2A 3b 2C 2C 2D 2D 3b
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 11
commentaar: Bijbelse marginalia. Boven het voorgaande lied: "Hiernaer volghen twee liedekens [...] ende dat leste is nae sijn doot ende opofferinge door een vanden broederen vergadert, begrijpende in een corte somma de geschiedenisse sijnder ghevanckenisse ende opofferinghe." Laatste strofe =zangersstrofe.
recordnummer: 26173

bron:

siglum:Bret CS1582 (1582)
titel:Christelijcke Seyntbrieuen gheschreuen door eenen vromen Christen genaemt Hans Bret/ [...]
pagina: f145r (liednummer 3)
gebruikt ex.: Gent UB: Acc 1360
beschikbaar: scan van de gehele bron (books.google.nl)