Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
titel: Ander Liedeken niet om te dansen, van eenen kloecken Camp-vechter, die victorie heeft ghevochten, ende totten eynde ghepersevereert, maer niet afghevallen; ghelijck dees twee voornoemde dwaese variable gheesten
beginregel: O goddelijcke strael! / Waer door gheneest mijn quael alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: O goddelijke straal Waardoor geneest mijn kwaal (1 lied)
aantal strofen: 7
muziek: zonder muzieknotatie
genre: devoot lied (geestelijk)
trefwoord: Maria / afscheid wereld / afscheid familie / afscheid geliefde / afscheid vrienden / christelijk leven / verzoek aan Maria om bescherming
 
melodienamen (3):
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Ick drincke nieuwen mostIk drink de nieuwe most (316 liederen & extra informatie)
O nacht! รด blyden nachtIk drink de nieuwe most (316 liederen & extra informatie)
La NormandeIk drink de nieuwe most (316 liederen & extra informatie)

strofeschema:
.  .  .  .  .  .  .  ,  .
3A 3A 5B 5B 3C 5C 4d 3E 3E
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 9
recordnummer: 36817
project: Zuid-Nederlandse Liederenbank

bron:

siglum:SpeelhofLG1666 (1666)
titel:HET II. DEEL VANDEN SPEEL-HOF DER LIEFDE GODTS, Ghemaeckt door eene Religieuse der [...]
pagina: p5 (liednummer 5)
gebruikt ex.: Gent UB: G 2494
beschikbaar: scan van de gehele bron (books.google.nl)