Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
auteur:
Fruytiers, J. (berijmer)
titel: Het X. Liedeken
beginregel: Neemt den tijdt waer mijn kint tquaet wilt schouwen / en schaemt u te segghen hier de waerheyt niet alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Neem de tijd waar mijn kind het kwaad wil schuwen En schaam (1 lied)
aantal strofen: 5
muziek: met muzieknotatie
zoek vergelijkbare melodieën
beschikbaar: transcriptie (melodie)
link (full text):tekst volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: schriftuurlijk lied (geestelijk)
trefwoord: Jezus Sirach 4
 
melodienamen (2):
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Tyrannich werck [vol archs ghedronghen]Tirannig werk vol args gedrongen muzieknoot  (30 liederen)
Ghelyck een hertTirannig werk vol args gedrongen (30 liederen)

strofeschema:
.  .  .  .  .  .  .  .
4a 5B 4a 4B 4B 2B 3C 4C
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 8
commentaar: Bijbelse en andere marginalia. De melodie komt overeen met Souterliedekens1540a 041.
recordnummer: 4398

bron:

siglum:Fruytiers EWS1565 (1565)
titel:Ecclesiasticus Oft de wijse sproken Jesu des soons Syrach: Nu eerstmael deurdeelt [...]
pagina: p27 (liednummer 10)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 1704 B 12
editie:Scheurleer 1898, 27
beschikbaar: scan van de gehele bron (dams.antwerpen.be)
scan van de gehele bron (books.google.nl)
link (full text): tekst van de gehele bron volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren