Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
auteur:
Fruytiers, J. (berijmer)
titel: Het LXXXVIII. Liedeken
beginregel: O doot wat bitterheyt sijt ghy hier ghevende / Den mensch die u ghedachte alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: O dood wat bitterheid zijt gij hier gevende De mens die uw (1 lied)
aantal strofen: 5
muziek: met muzieknotatie
zoek vergelijkbare melodieën
beschikbaar: transcriptie (melodie)
link (full text):tekst volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: schriftuurlijk lied (geestelijk)
trefwoord: Jezus Sirach 41
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Den nachtegael die sangh een liet Psal[m] 127De nachtegaal die zong een lied muzieknoot  (74 liederen)

strofeschema:
.  .  . +.  . +.  .
5a 5a 3b 1b 2C 2C 3b
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 5
commentaar: Bijbelse en andere marginalia. Melodie komt overeen met Souterliedekens1540a 127. De tweede wijsaanduiding verwijst naar diezelfde psalm.
recordnummer: 4476

bron:

siglum:Fruytiers EWS1565 (1565)
titel:Ecclesiasticus Oft de wijse sproken Jesu des soons Syrach: Nu eerstmael deurdeelt [...]
pagina: p167 (liednummer 88)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 1704 B 12
editie:Scheurleer 1898, 167
beschikbaar: scan van de gehele bron (dams.antwerpen.be)
scan van de gehele bron (books.google.nl)
link (full text): tekst van de gehele bron volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren