Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Het achtiende Liedt, EEN GHEBEDT LIEDT, Waer in Godt werd ghebeden, om rechte Arbeyders in den Ooghst, ende om de welvaert sijnes Volckx, datse mochten in vrede t'samen een sijn
first line: O God, Vader, ons Schepper goet, / Wy bidden u in diep ootmoet all songs with this text 
text norm: O God Vader onze schepper goed Wij bidden u in diepe ootmoed (1 song)
no. of stanzas: 24
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: geestelijk lied (geestelijk)
keyword: gebed / Onze Vader / eenheid / samen / herders <-> schapen / beeldspraak
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Vader ons in HemelrijckOnze vader in hemelrijk (221 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .
4A 4A 4B 4B 4C 4C
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
record ID: 4984

source:

siglum:GeestBloem1637 (1637)
title:'t Gheestelijck BLOEM-HOFKEN, Beplant met veel lieflijcke Bloemkens, van verscheyden [...]
page: p111 (song number 18)
copy used: Den Haag KB: 174 H 25
available: scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (search.proquest.com)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren