Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: 219. Een nieu Liedt van het versoeck des Keysers aen de Ho. Mo. Heeren Staten Ghenerael deser Vereenighde Provintien: Met de antwoorde der selver Heeren Staten op de Propositie des Ambassadeurs sijnes Keyserlijcken Majesteyts; gedaen in's Gravenhaghe den
first line: Aenhoort doch naerstigh nae dit liet / Wat nieus salmen u gaen gewagen all songs with this text 
text norm: Aanhoort doch naarstig naar dit lied Wat nieuws zal men u (1 song)
no. of stanzas: 15
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: geuzenlied (wereldlijk)
keyword: Turken / 1623 / Staten Generaal / verzoek keizer / brief
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Geeft my te drinken na mijnen dorstGeef mij te drinken naar mijn dorst (165 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .  .
4A 4b 4A 4b 4b 4C 4b 4C
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
comment: Naar uitgave S, in geen andere druk. Vermoedelijk van september 1623.
Laatste strofe =oorlofstrofe.
record ID: 5303

source:

siglum:Geuzenlb1924 (1924-1925)
title:Het geuzenliedboek; naar de oude drukken uit de nalatenschap van Dr. E.T. Kuiper; [...]
page: 2p238 (song number 206)
copy used: Amsterdam MI: 3978 6.1 c 16e Geuzen/Kui
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren