Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanPhilis waar vlucht ghy heen? / Ach! laet doch [...] O Gruselle, 'k bid u toeft  
Harders klacht Over 't vertreck van sijn Beminde Ik drink de nieuwe most
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p160 [nr. 53]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d 3E,3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn bange siel die schroomt / alsem mij maer en noemt [geen wijsaanduiding]  
Chanon Ik drink de nieuwe most ?
HsDHHRA Sp86 (1579-1582), f180r [nr. 4]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3EWel Bruydegom ick vraegh, / Ist wonder dat ick klaegh Ick drinck den nieuwen Most  
Gavre, Johanna de | Nieu Gheestelijck [...] Ik drink de nieuwe most
Gavre GM1678 ([1678]), p10 [nr. 2]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO maeght van Nederlant / Hoe wordy t'allen kant O nacht! O blijden nacht!  
Klaghdicht over de Nederlandtsche beroofde, en [...] Ik drink de nieuwe most
Dyck ONV1664 (1664), p96 [nr. 52]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO goddelijcke strael! / Waer door gheneest mijn quael Ick drincke nieuwen most  
Ander Liedeken niet om te dansen, van eenen [...] Ik drink de nieuwe most
SpeelhofLG1666 (1666), p5 [nr. 5]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d,3E.3EO tonge vol elend, / Die rust en vreeden schend Ik drink de nieuwe Mos  
Historie Lied. Tot een spiegel van alle getrouwde Ik drink de nieuwe most
Lbl KB Wouters 01016 ([1930 ca.]), f10 [nr. 1]
3A 3A 5B 5B 3C 5C 4d 3E 3E
scanHelaas! wat hoort men niet / Al boosheid en verdriet Op eene fraaye wijs  
EEN NIEUW LIED, OF DE WREEDHEID VAN EENE JONGE DOCHTER Ik drink de nieuwe most
Lbl KB Wouters 06045 ([1890 ca.]) [nr. 1]
.3A.3A,5B,5B,3C,5C,4d.3E.3E
scanGevloekten haat en nijd / Oorzaak van allen strijd Ik drink den Nieuwen Most.  
HISTORIE-LIED, Van een valsche Dienstmeyd Ik drink de nieuwe most
Lbl KB Wouters 06060 ([1890 ca.]) [nr. 1]
.3A.3A,5B,5B,3C,5C,4d.3E.3E
scanDe liefde dwaas en valsch, / Brengt menig mensch [...] Ik drink den nieuwen Mos  
EEN NIEUW LIED OF Gruwelijke Misdaad Ik drink de nieuwe most
Lbl KB Wouters 06009 (1841-1864), [p1] [nr. 1]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3E
scanDe zuchjes, die mijn Min / Zent aan u Herderin De Daat van Phaëton  
Leef in Liefde [...] | Stant-vastige Minnaar Ik drink de nieuwe most
DCSchichtje(1)1652 (1652), p110 [nr. 46]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d 3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Fenijn, dat looze Min / Schiet na u Herderin De Daat van Phaëton  
Leef in Liefde [...] | TEGEN-SANG Ik drink de nieuwe most
DCSchichtje(1)1652 (1652), p112 [nr. 47]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d 3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer ick mijn wen of keer / De liefde quelt my seer De daet van Phaëton  
Ik drink de nieuwe most
DCSchichtje(1)1652 (1652), p9 [nr. 3]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d,3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNoyt heeft Agenors Soon, / De lastighe geboon De daet van Phaeton  
Ik drink de nieuwe most
DCSchichtje(2)1656 (1656), p167 [nr. 65]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d 3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer en geurich Loff, / In Bosch, in Thuyu[!], [...] De daat van Phaëton  
Bon, A.] | BRUYGOMS-Zeegen Ik drink de nieuwe most
DCSchichtje(2)1656 (1656), p212 [nr. 78]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d 3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe wonder is de Min / Wat heeftse kueren in Ik drink de Nieuwe Most  
Wonderlyke Vryagie, voorgevallen over eenigen tyd [...] Ik drink de nieuwe most
Begijnhof1710 (1710), p53 [nr. 27]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3EDie niemand niet blameêrt, / Die noemt geen Man [...] Hoe 't draayt Fortuyn nu ras  
DE VERDREVEN JALOUSY Ik drink de nieuwe most
NThMinnewit(1)1730 (1730), p107 [nr. 40]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d 3E.3EMyn soete 's Jacolyn, / Dat ik zo min de Wyn Ik drink den neiuwe [!] Mos  
Drinke-boers Deun Ik drink de nieuwe most
NThMinnewit(2)1731 (1731), p52 [nr. 39]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3Ek Veracht de Min-godin / Met hert, en ziel en zin Ik drink de Nieuwe Mos  
Nieuw BONUS ARTUS Ik drink de nieuwe most
NThMinnewit(2)1731 (1731), p54 [nr. 43]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d 3E.3EMyn Kalkoop, myn pop, / Za lustig, haal eens op Ik drink de nieuwe Most  
Elsland, Jan van] | Op 't Verjaaren van [...] Ik drink de nieuwe most
Herdersstafje1718 ([1717-1748]), p47 [nr. 23]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn waerde Engelin / Gy die myn Hert en Zin Ik drink de Nieuwe Most  
t'ZAMENSPRAEK, Tussen een Jongman en een Jonge Dochter Ik drink de nieuwe most
UtVrede1718 (1718), p69 [nr. 40]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch! vals-gebraeyde Net, / Most gy nu zijn geset Ick drinck de Nieuwe Most  
Leeuwericks Klachte Ik drink de nieuwe most
Makrolletje1678 (1678), p89 [nr. 44]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterenô! Ramp, ô! smert, ô! spyt, / Ik ben myn Vryer kwyt Coerante la bare  
Rosseau, Jacobus | Het zugtende Meisje Allez où le sort vous conduit (FOUTIEF)
Rosseau VMS1730 ([1730 ca.?]), p85 [nr. 42]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is de liefde blind, / Zoo men beschreven vind WAAR IS HET FORTUIN NU RAS?  
EEN NIEUW LIED van een Jufvrouw en een Edelmans [...] Ik drink de nieuwe most
GrHNachtegaal1816 ([1815+]), p25 [nr. 12]
.3A.3A.5B.5B.3C,5C,4d,3E,3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch! vals-gebrayde net, / Most dy nu zyn geset Ick drinck de nieuwe Most  
Leeuwericks Klachte Ik drink de nieuwe most
NThMinnewit(2)1731 (1731), p96 [nr. 71]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3EKom Hebe vlegt sieraat / Voor 't wenzen van Agaat De Dood van Phaëton  
Geboorte Krans. voor Mejuffer AGATHA Ik drink de nieuwe most
NThMinnewit(2)1731 (1731), p123 [nr. 87]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d 3E.3EEen Kusje is wel zoet, / Maer zeeker, 't zet geen bloet Hoe draayt 't Fortuyn zo ras  
Drink- en Kus-Liedje Ik drink de nieuwe most
ThMinnewit(2)1710a (1710), p15 [nr. 9]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d 3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Hemels Vaderlandt / In glorie triumphant Den nieuwen Most  
I. Ik drink de nieuwe most
HemParnassus1676 (1676), p202 [nr. 85]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Kallioop, myn pop, / Sa lustig haal eens op Ik drink de nieuwe Most   muzieknoot 
Elsland, Jan van | OP 't VERJAAREN van [...] Ik drink de nieuwe most
Elsland Gez1717 (1717), p110 [nr. 40] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Ick drinck de nieuwe Most / 'k En vraegh niet wat [...] Bon jour Buerman goet Jaer, &c.  
Ik drink de nieuwe most
NeptZeewagen1671 (1671), p55 [nr. 39]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDus praald' deez' Groote Held / Midden in d' Eer [...] Ik drink de Nieuwe Most  
Krook, K. | Op de Eer, en [...] Ik drink de nieuwe most
HnTrekschuitje(1)1663 (1663), p128 [nr. 42]
.3A 3A.5B.5B.3C.5C.4d 3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 69

first
next 30
last

tabelbreedte