Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanIs 't hart dan zo vervremt,, Dat gy mijn doot [...] De doodt van Phaëton, &c.  
C.G. Ik drink de nieuwe most
ClioCiter1669 (1669), p205 [nr. 68]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d 3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Kusje is wel zoet / Maer zeker 't zet geen bloed Ik drink de Nieuwe Most  
Een Nieuw a-la-mode Vissers Kus Liedeken Ik drink de nieuwe most
VldVissersLb(1-2)1757 ([1757 ca.]), 2p28 [nr. 43]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d 3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort Menschen met verstant; / Komt hier van alle kant Ik drink den nieuwe Most  
Het leven van Dympna. HISTORIE of LIEDEKEN, Zynde [...] Ik drink de nieuwe most
PelgrimsLb1782 (1782), p141 [nr. 58]
3A 3A 5B 5B 3C 5C 4d 3E 3EO Prins van t'Hemels Hof / Hoe komt gij daelen of [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Aengwarda, N. | II. Van den H. [...] Ik drink de nieuwe most
HsAengwarda1757 (1757), p218 [nr. 219]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3EWaer is 't Fortuyn nu ras, / Dat mijn laest gunstig was Ik drink de Nieuwe Most  
Een Avontuurlyk Lied, van een Oost-Indies-vaerder [...] Ik drink de nieuwe most
Coll Nijhoff ([1700 ca.]), p785 [nr. 340]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is de Liefde blind, / Soo men beschreven vind Waar is 't Fortuyn nu ras  
Een droevig Lied van een Juffrouw en een Edelmans [...] Ik drink de nieuwe most
Coll Nijhoff ([1700 ca.]), p43 [nr. 18]
.3A.3A.5B.5B,3C.5C.4d 3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO, Sondaers wie gy zijt, / Bekeert u 't is nog tijd Waer is 't Fortuyn nu ras  
Een Geestelijk Lied, van 't laetste Oordeel Ik drink de nieuwe most
Coll Nijhoff ([1700 ca.]), p873 [nr. 373]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d 3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGods Kerke triumpheert, / onder 't gereformeert ik drink den nieuwen most  
Een schoon Historie-Liedeken van ACHAB EN REGINA, [...] Ik drink de nieuwe most
LBL Van Paemel ([1817-1845]), 55: [nr. 3]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3EWat is de liefde blind, / Zo men beschreeven vind Waar is 't Fortuin nu ras  
Een droevig Lied van een Juffrouw en een Edelmans [...] Ik drink de nieuwe most
HMGoedbloed1805 (1805), p74 [nr. 34]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d,3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer is 't Fortuyn nu ras, / Dat my laest gunstigh was Als begint  
Een Nieu Oost-Indiens Liet Ik drink de nieuwe most
Mharingvangst1697 (1697), p24 [nr. 11]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat wonderbare werck / Heeft Jesus aen sijn Kerck O Phaëton  
VIII. Wonderbare geheymenis onses Geloofs. Ik drink de nieuwe most
HemParnassus1676 (1676), p94 [nr. 41]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt kinderen vat en leert / dat gy Gods Moeder eert Ik drink den nieuwen most  
Liedeken op de XV. Mysterien van den H. [...] Ik drink de nieuwe most
LBL Van Paemel ([1817-1845]), 54: [nr. 1]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3EDe liefde heeft zoo men zeyd / van in den ouden tyd Ik drink den nieuwen most  
Het wonderbaer geval der liefde tusschen [...] Ik drink de nieuwe most
LBL Van Paemel ([1817-1845]), 74: [nr. 2]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3EIck drinck de nieuwe most: / 'k En vraech niet [...] Waer is't Fortuyn nu Ras  
Nieu Liedeken Ik drink de nieuwe most
Mharingvangst1697 (1697), p85 [nr. 43]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch Christen Menschen al, / Hoort eens naer dit Geval Wat is de liefde blind, &c  
Een Waare Beschryving uit 't Dorp St. BANKRES, [...] Ik drink de nieuwe most
Boerendans1789a (1789), p33 [nr. 16]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d,3E,3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO zondaers wie gy zeid: / Bekeerd u 't is nog tyd Waar is 't Fortuyn nu ras.  
Een Geestelyk Lied van 't laaste OORDEEL. Ik drink de nieuwe most
NiOMarktschipper1791 (1791), p17 [nr. 7]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe wonder is de min, / Wat heeftze kueren in Ik drink de nieuwe most  
Een Nieuw Minne-lied, van een Jongman en een [...] Ik drink de nieuwe most
SchJeneverstoker1730 ([1737-1755]), p63 [nr. 34]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen mens sprack overluyt, / Nu gaet mijn knecht [...] Courante Mesieur  
Op den tweeden Sondagh na Pinxter. LUC. 14 Courante monsieur
Visser Visnet1676 (1676), p173 [nr. 79]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus ging door Sidon, / Na Galileen, begon Courante Messieurs  
Op de sesde Sondagh na Pinxter. MARC. 8 Courante monsieur
Visser Visnet1676 (1676), p187 [nr. 85]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenUyt Tyrus door Sidon, / Na Galileen begon Courante Mesieurs  
Op den elfde Sondagh na Pinxter. MARC. 7 Courante monsieur
Visser Visnet1676 (1676), p205 [nr. 94]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is de liefde blind, / Zo men beschreeven vind Waar is 't Fortuin nu ras  
Een droevig Lied van een Juffrouw en een Edelmans [...] Ik drink de nieuwe most
TonVrolijkheid1803 (1803), p52 [nr. 26]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d,3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer is 't Fortuyn nu ras, / dat mijn laest gunstig was Ik drink de Nieuwe Most  
Een Avontuurlyk Lied van een Oost-Injesvaar die [...] Ik drink de nieuwe most
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p22 [nr. 12]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer is 't fortuin nu ras, / Dat my laest gunstig was Ik drink de nieuwe Mos  
Een avontuurlyk lied, van een Oostindiesvaarder, [...] Ik drink de nieuwe most
ZSDienstmaagd1805 ([1805 ca.]), p62 [nr. 28]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat heeft de dolle Min, / Al groote droefheyd in Waar is 't Fortuyn nu ras  
Trouw-geval van een Jong Edelman met een ryk [...] Ik drink de nieuwe most
Brouwer Lammerenvreugd1732 (1732), p75 [nr. 36]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d 3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Prins van 't hemels Hof, / Hof [!] komt ghy dalen of Ick drick [!] de nieuwe Most  
CXV. Een ander, Van den H. Engel Ik drink de nieuwe most
GHarmonie1722 (1722), p170 [nr. 115]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat hoord men alle zy / Trompetten en Schalmey Waar is 't Fortuin nu ras  
P.v.B. / Bezooyen, [...] | Een nieuw Lied, [...] Ik drink de nieuwe most
NiDoStadhouder1749 (1749), p10 [nr. 3]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d 3E.3ENeptunus water godt / men hout met u den spodt La Silvie. ettcha.  
Liedeken Ik drink de nieuwe most
HsAntwSB 636783 (1696), p180 [nr. 129]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3EWat hoor ick voor een spel / ten gaet niet al te wel Ick drinck den nieuwen most  
Liedeken Ik drink de nieuwe most
HsAntwSB 636783 (1696), p203 [nr. 161]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3E'k Veragt de Min-Godin, / Met hert en Ziel en Zin Ik Drink de Nieuwe Most  
Nieuw BONUS ARTUS Ik drink de nieuwe most
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p15 [nr. 7]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d 3E.3EMyn zoete 's Jacolyn / Dat ik zo min de Wyn Ik Drink de Nieuwe Most  
Drinke-Broeders Deun Ik drink de nieuwe most
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p17 [nr. 8]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3E


tabelbreedte