Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanAlwaer de onverbroke Min / Syn voet in eenigh huysgesin [geen wijsaanduiding]  
Michaëlius, I. | Rey
Michaelius JC1645 (1645), fB7v [nr. 4]
.4A.4A.3b.4C.4C.3bKomt vry tot My, Gods Soone spreekt, / Gy die in [...] Komt her zu mir spricht Gottes Sohn   muzieknoot 
Sonnema, T. / Grüenwald, Georg] Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn (1)
Sonnema BK1662 (1662), f115v [nr. 83]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Here Jesu! wat vertreckt / Gy uwe weerkomst? en [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | Onse Plaats in den [...] O Heer Jezus wat vertrekt
Lodenstein US1676 (1676), p47 [nr. 18] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.EEN LIED; te singen op een Feest / Daer Heyl'gen [...] [geen wijsaanduiding]  
Lodenstein, J. van | BRUYLOFS-GESANG Om [...] O Heer Jezus wat vertrekt
Lodenstein US1676 (1676), p305 [nr. 110]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanDe ridderlijcke daden al / Gheschiet voor [...] [geen wijsaanduiding]  
Trello, Charles van] | HISTORIAEL [...]
Trello HG1593 (1593), plano [nr. 1]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
txtOch wat is het van de mensch, / Schoon dat hy [...] Seght my schoon Godinne   muzieknoot 
Rhijnenburgh, C.P. [...] | Kortheydt van 's [...] Schoonste herderin (VAR)
MScharrezoo1650 (1650), p188 [nr. 61]
4A 4A 3b 4C 4C 3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen groote vruecht ist int gemeyn / Dat douders [...] Vanden 48. Psalm  
Een Liedeken van Anneken van Rotterdam Geen meerdere vreugde ter wereld en is
OfferB1570 (1570), f16r [nr. 3]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Filli, die schone Schaferin, / Beschlossen hat in [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Gefangenn [naamspreuk] | Ein Newes Waldtliedleinn
SparensVb(2)1646 (1646), p133 [nr. 61]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBeoosten aen Egypten leit / Fenicien, alsins verbreit [geen wijsaanduiding]  
Groot, Hugo de / [...] | Rey
Vondel JS1929(1635) (1635), 3: p453 [nr. 3]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch lacy Godt wat sie ick hier? / Noyt meer [...] O Pharo ghy tyrannen quaet  
Piramus, claecht over Tisbe De Samaritaan
PrinsesseLb1605 (1605), p55 [nr. 41]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Christen die Godts tooren vreest, / Wordt by [...] Wel soete susje hoe dus straf  
Balsembloem, De?] [...] | GOUDA. De sin van [...] Mijn zoete zusje hoe dus straf
RedensLh1642 (1642), fFf4r [nr. 17]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort toe ghi menschen groot ende cleyn / Ghi [...] Gheen meerder vruecht ter werelt en is   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xlviii. psalm [...] Geen meerdere vreugde ter wereld en is audio
Souterliedekens1540a (1540), fG6r [nr. 48] transcr.Och Heere verhoort doch mijn geclach / Mijn [...] Ick mach wel claghen minen noot   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .C.xlij. psalm [...] Ik mag wel klagen mijn nood audio
Souterliedekens1540a (1540), fX1r [nr. 142] transcr.Hoort altesamen een vermaen, / Wat wy in de [...] Broeders die nu gheroepen zijt, &c.  
De Samaritaan
Straten SomNSL1599 (1599), fJ1v [nr. 44]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe lacht de Schotse bedel-brock [geen wijsaanduiding]  
Vondel, J.J. van den | Het RADT van AVONTUREN Florida zo het wezen mag ?
Vondel Werken1927(1605) (1927 [1605-1674]), 4: p577 [nr. 55]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe sot was Adam en zijn wijf / Die door haer [...] [geen wijsaanduiding]  
Zevecote, J. van | REY VAN LEYENAERS
Zevecote BL1626(1840) (1626), p260 [nr. 3]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Rust, is arbeyds eygen loon: / Meer, als een [...] [geen wijsaanduiding]  
Steendam, J.J. / [...] | Antwoord
Zoet Parnas1663 (1663), p3 [nr. 1]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhegroet so si die maghet soet / daer god uut nam [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Dat is wil dij van de waarheid horen zingen
HsBsKB II270-B (1500-1510), f121r [nr. 1]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
txtGhy Christenen verstaet wel mijn bediet / Die [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander. 49
VhL1552 ([1552-1554]), fF8v [nr. 49]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt help my dat ick mach heffen aen / Wat ons [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander. 56
VhL1552 ([1552-1554]), fG6v [nr. 56]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort al te samen een vermaen / Wat wy in die [...] Broeders die nu gheroepen zijt  
96 De Samaritaan
VhL1552 ([1552-1554]), fL8r [nr. 96]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSoo ongelijk als lach en truir / Als killend ys [...] Een Dochter die u Vrindinne was  
Veen, Jan van der | 't [...] Ik placht er te rusten al in de schoot
Veen ZB1642 (1642), p246 [nr. 47]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer ick eens te bier wil gaen, / 't Is voort [...] O Goddelijcke Galathee, &c.  
Keusers, M. | Om ses Stuyvers, [...] Florida zo het wezen mag ?
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p37 [nr. 11]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt Dochters, Jongmans, komt hier t'saem / In [...] Mijn soete Susje hoe dus straf   muzieknoot 
Swaen, G. de] | Aen de Jongmans, en [...] Mijn zoete zusje hoe dus straf
Swaen ZZ1664 (1664), p22 [nr. 14]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBeant laude varia celum / terre maria deum [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Beant laude varia coelum
HsBsKB II270-B (1500-1510), f139v [nr. 22]
4A 4A 3b 4C 4C 3bLooft den Heer Vrouwen en Man / Onder de voet is [...] Staet op Heer toont u onver.  
Een Loff sanck Psalm 068 Datheen
WarVerhael AGV1588 ([1588]), [f2v] [nr. 1]
4A 4A.3b 4C 4C.3bGod gruet u lieflich beelde soet / Daer god in [...] [geen wijsaanduiding]  
Dat is wil dij van de waarheid horen zingen
HsBsKB II2631-B ([1525 ca.]), f88r [nr. 102]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
txtSint CATHARINA van der SEEN! / Uw' lof en glory [...] Mijn soete Susje hoe dus straf   muzieknoot 
Swaen, G. de] | Sinte Catharina van [...] Mijn zoete zusje hoe dus straf
Swaen ZZ1664 (1664), p183 [nr. 84]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt Dochters, Jongmans, komt hier t' saem, / In [...] Mijn soete Susje hoe dus straf  
Swaen, G. de] | Een Nieuwe [...] Mijn zoete zusje hoe dus straf
Swaen ZZT1655 (1655), p100 [nr. 55]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt help my dat ick mach heffen aen / Wat ons [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander
VhGL1558 (1558), fI3r [nr. 69]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte