Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanHerders uw' Vee laet weyen, / Wilt u tot vreughd' [...] Van de Brande  
Fonteyn, Barend] / [...] | Arnulphus. [...]
Fonteyn RP1644 (1644), fG3v [nr. 6]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BO Heere wilt u erbarmen / Over tsuchten en karmen Wilt my niet straffen Heere  
35. Een ander vanden thienden penninck Psalm 006 Datheen
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p73 [nr. 30]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntfermt u my God heere / Ick ben ghepijnt so seere Op die selve wise  
Geen meerdere vreugde ter wereld en is ?
DEPB1539 (1539), f35v [nr. 59]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Akóme jeugdig Harder, / Dreef eens sijn [...] Schoon Lief wild my troost geven  
Steendam, J.J. | KUYSHEYTS-KRACHT Schoon lief wil mij troost geven
Steendam DistelvinkMS1649 (1649), p72 [nr. 24]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie na de waerheyd wenschen / Af-keuren, wes de [...] Schoon lief wild my troost geven   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XXV. Dosis. 'T [...] Schoon lief wil mij troost geven
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p83 [nr. 27]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat seytmen nu van Duckdalve: / Sijn Boter ghelt [...] Sy plach my eens te vraghen  
84. Een nieu Liedeken
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p194 [nr. 77]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchaemt u nu Brabant seere, / Vlaenderen oock vol [...] sesten Psalm. Wilt my niet straffen Heere  
157. Een nieu Liedeken Psalm 006 Datheen
Geuzenlb1924 (1924-1925), 2p51 [nr. 145]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAerts-Bisschop Engelberte! / Wel aen, van goeder herten Schoon lief wilt my troost geven  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE ENGELBERTUS, [...] Schoon lief wil mij troost geven
Stalpart GJF1635 (1635), p1044 [nr. 440]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl wat ghy van den Vader, / Den oppersten Weldader [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | 'T BID-LES. Op den [...] Schoon lief wil mij troost geven
Stalpart GJZ1628 (1628), p102 [nr. 62]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wilt my niet straffen HEERE, / In u gramschap te seere [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 6. PSALM Psalm 006 Haecht
Haecht Ps1579 (1579), p11 [nr. 6]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BOp u betrouw' ick seere, / En laet my doch O Heere [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 31. PSALM Psalm 031 Haecht
Haecht Ps1579 (1579), p85 [nr. 31]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BMyn pijn en mijne schande / Sijn nu seer haest [...] VI. Psalm  
Groot, H. de | De uyterste wille [...] Psalm 006 Datheen
Groot CG1621 (1621), f9r [nr. 3]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrou-Venus kleyne Guytjen / Roept yeder in zijn [...] 't Ys-sleetgen  
Wesbusch, C.P. van | Liedt op de [...] Schoon lief wil mij troost geven ?
Wesbusch HDV1636 (1636), p11 [nr. 9]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeere wilt u ontfermen / Over t'suchten end' t'kermen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 102. PSALM Psalm 102 Haecht
Haecht Ps1579 (1579), p307 [nr. 102]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BPater o fidelis, / Qui vivis in caelis [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haeften, B. van | Oratio Dominica Pater o fidelis
Haeften LusthCL1622 (1622), p89 [nr. 26]
3a 3a 3B 3c 3c 3BO Heyligh' Gheest ghepresen, / Een met des Vaders wesen Hoe wel soo moet het lusten   muzieknoot 
Haeften, B. van | Daghelijcksche [...] Schoon lief wil mij troost geven
Haeften LusthCL1622 (1622), p126 [nr. 37]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BO Mensch van Godt gheschapen, / Hoe mooghdy soo [...] Hoe wel soo moet het lusten   muzieknoot 
Haeften, B. van | Liedeken van de [...] Schoon lief wil mij troost geven
Haeften LusthCL1622 (1622), p328 [nr. 96]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BEn wilt my niet (ô Heere!) / Begrijpen nau en zeere [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heere, Lucas de | Domine ne in furore [...] Psalm 006 Datheen
Heere Ps1565 (1565), p18 [nr. 6]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe vriendtschap hoogh verheven / Waer van veel [...] Schoon lief wilt my troost geven  
Heyns, Z. / Recht [...] | Erato Schoon lief wil mij troost geven
Heyns VS1602 (1602), fE4r] [nr. 5]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B'T minnegodtje wondziek geesje / Klaeghde Venus, [...] [geen wijsaanduiding]  
Hooft, P.C. | DEUNTJE Iets moet ik u Laura vragen ?
Stoett HooftGed1899(16xx) (1899), p237 [nr. 83]
3a 3a 3B 3c 3c 3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl hitsen mijn misdaeden / O Heer uw' ongenaeden [geen wijsaanduiding]  
Hooft, P.C. | PSALM VI Psalm 006 Datheen
Stoett HooftGed1899(16xx) (1899), p249 [nr. 88]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn GODT wat wonder dingen? / Dat CHRISTUM dus om [...] Op den 6 Psalm   muzieknoot 
Den xxviij. Loff-sangh In-houdende een Beclagh [...] Psalm 006 Datheen
Hymni1615a (1615), f26v [nr. 28]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck hebb' een wijl geswegen / Nu sal ick eens te degen Op den 6.Psalm   muzieknoot 
Den xxix. Loff-sangh Vervattende de Historie hoe [...] Psalm 006 Datheen
Hymni1615a (1615), f27v [nr. 29]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt my niet straffen Heere, / Die misdaen heb [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den vj. Psalm Psalm 006 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p8 [nr. 3]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLeert my o Heer bedincken / Hooghmoet te laten sincken Van den 6. psalm  
Psalm 006 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p289 [nr. 113]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO opperwesig Heere! / Hoe schoon is het verkeren 6. Psalm  
's Heeren Heerlijckheyts Loff Psalm 006 Datheen
Lodenstein US1676 (1676), p372 [nr. 124]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPrins Fredric van Orangien, / Die tegen 't [...] Schoon Lief wilt my troost geven, &c.  
Trouw-Dicht, Ter Eeren Frederic, Prince van [...] Schoon lief wil mij troost geven
Lofdichten1629 (1629), fF1r [nr. 9]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BT' Nieuwe Jaer is ghecomen, / T' oude is afghenomen Fy Brabandt schaemt u seere, &c  
Weest voordachtich [...] | Nieuw Jaer Liedt Psalm 006 Datheen
NiJaLiedt1600 ([1600 ca.]), plano [nr. 1]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
scanHoort mensch een blijde tijding / Die streckt tot [...] Van den 6. Psalm  
Wie faelt mach [...] | Nieuw-Jaer Liedeken Psalm 006 Datheen
LBL KB 1700D1 37 (1618) [nr. 1]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
scanWat is, o Christen-menschen, / Na veel [...] Psalm 6  
Kort Onderwijs in de eerste gronden der [...] Psalm 006 Datheen
MScharrezoo1650 (1650), p23 [nr. 4]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte