Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanSchept moedt o Belgis staeckt u traenen / en valt [...] het kan ghesonghen worden op de wijse:  
ZEGE-SANGEN op het innemen van de stercke stadt [...] Besneeuwde velden doorluchtige bomen ?
HsAntwSB 636783 (1696), p4 [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B.5c.4D.5c.4DOff ick u klaegh ghij hoort niet naer mijn [...] salomon c'est un homm' incomparable  
Klacht Liedt Folie d'Espagne
HsAntwSB 636783 (1696), p9 [nr. 2]
.5a.5B.5a.5BTwee ooghen sijnt' die mij de mijn verblinden / [...] op de selve wijse  
Liedeken Folie d'Espagne
HsAntwSB 636783 (1696), p10 [nr. 3]
.5a.5B.5a.5BAch ick en weet niet van waer komt mijn suchten / [...] salomon cett' homm' incomparable  
Liedeken Folie d'Espagne
HsAntwSB 636783 (1696), p11 [nr. 4]
.5a.5B.5a.5BWilt ghij mij leenen u voghelhuijssjen / ick sal [...] op de selve wijse [salomon cett' homm' [...]  
Liedeken Folie d'Espagne
HsAntwSB 636783 (1696), p11 [nr. 5]
.5a.5B.5a.4BDe eenigheden gaen ick betreden / langhs bosch en [...] la folie d'espanie en divers partie  
Liedeken Folie d'Espagne
HsAntwSB 636783 (1696), p12 [nr. 6]
.2a.2a.2B.3B.2c.2c.2D.3DAch dochter hoort eer dat ick koom te sterven / [...] ach schoone nijmph aensiet een machtigh koningh  
Liedeken Ach schoonste nimf aanzie
HsAntwSB 636783 (1696), p13 [nr. 7]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2cEij dochter hoort niet naer dees slechte reden / [...] ach schoone ettcha.  
Liedeken Ach schoonste nimf aanzie
HsAntwSB 636783 (1696), p15 [nr. 8]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2cMits mijn Maritje blijft tot mij soo stuere / en [...] adiu margo je m'en vais  
Liedeken
HsAntwSB 636783 (1696), p16 [nr. 9]
.5a.5B.5a.5BGhelijck de kruijden en blommen verflenssen / en [...] salomon c'est un homm' incomparable  
Liedeken Folie d'Espagne
HsAntwSB 636783 (1696), p16 [nr. 10]
.5a.5B.5a.5BSoo gij mij mint soo veel als Ick u minne / [...] si vous m'aimez autant qui je vous aime. ettcha.  
Liedeken Folie d'Espagne
HsAntwSB 636783 (1696), p17 [nr. 11]
.5a.5B.5a.5B[Ontbreekt in deze bron] salomon c'est un homm' incomparable. ettcha.  
Liedeken Folie d'Espagne
HsAntwSB 636783 (1696), p17 [nr. 12]Als ick bepeijs de vreught van het minnen / dat [...] suivons l'amour celuij qui nous aiment  
Liedeken Suivons l'amour
HsAntwSB 636783 (1696), p18 [nr. 13]
.4a.4B.4a.5BIck heb ijlaes een grijsaert ghenomen / die mij [...] Je reconnois amour ton Empire  
Liedeken overgeset uijt het fransch J'ai reconnu amour ton empire
HsAntwSB 636783 (1696), p20 [nr. 14]
.4a.2B.4B.3c.1c.3c.1c 3B.3D.4D 4D 3E 3E.3F [...]Ick heb ghevoeldt o lieffde u krachten / als ghij [...] op de selve wijse van J'aij reconnu amour [...]  
Liedeken J'ai reconnu amour ton empire
HsAntwSB 636783 (1696), p21 [nr. 15]
.4a.2B.4B.3c.1c 3c.1c 3B 4D 5e 4D 4D 3F [...]Titere die is gaen reijsen / en ghetrocken naer [...] flora blom der herderinne  
Liedeken Flora bloem der herderinnen
HsAntwSB 636783 (1696), p22 [nr. 16]
4a 4B 4a 4B 4C 4CLestmael in een slaep ghevallen / droomd' ick dat [...] flora blom der herderinne  
Liedeken Flora bloem der herderinnen
HsAntwSB 636783 (1696), p24 [nr. 17]
4a 4B 4a 4B 4C 4CMeijssjens die hebt sin in trouwen / en nochtans [...] l'homme qui a belle femme. ettcha.  
Liedeken Homme qui a belle femme
HsAntwSB 636783 (1696), p25 [nr. 18]
4a 4B 4a 4B.2C 8CVan Doorne ghij moet u verblijden / want t'is van daegh op de wijse:  
Liedeken Ballet van de graaf van Monterey
HsAntwSB 636783 (1696), p26 [nr. 19]
.4a.2B.5a 3B.4c 3D.3D.3c 3DVan daegh sien ick de lieffde daelen / in eene bruijt op de voorgaende wijse  
Liedeken Ballet van de graaf van Monterey
HsAntwSB 636783 (1696), p27 [nr. 20]
.4a.2B.5a 3B.4c 3D.3D.3c 3DHertje voelt mijn hert eens beven / och amij mijn [...] vous ne devez plus attendre  
Liedeken Vous ne devez plus attendre (FOUTIEF)
HsAntwSB 636783 (1696), p28 [nr. 21]
4a 4B 4a 3a.5a.5BAllen ons herders sijn in vreughde / ider een [...] touts nous bergere. ettcha.  
Liedeken
HsAntwSB 636783 (1696), p28 [nr. 22]
,4a,4B.2B,3c,3BLaet ick mijn blijschap verkonden / blijschap die [...] que l'amour est doux a suivre  
Liedeken Que l'amour est doux à suivre
HsAntwSB 636783 (1696), p29 [nr. 23]
4a 4B.5a.5BBlijft gij dan altijt soo stuere / en [...] amants coinosse la belle. ettcha.  
Liedeken Amants connaissez les belles
HsAntwSB 636783 (1696), p29 [nr. 24]
4a 4B 4a 4BMoet ick u derven / soo sal ick sterven la bonne chere belle bergere  
Liedeken
HsAntwSB 636783 (1696), p30 [nr. 25]
.2a.2a.2a.2B.4B.2a.2a.2a.2BMijn vierigh herdt / ontsteken door de minne smerdt alsoo t' begint  
Liedeken
HsAntwSB 636783 (1696), p30 [nr. 26]
.2A.4A.3B.4B.3C.3C.1D.1D.1D.1D.2e.1e.1e.3C.3CT is ontrent een jaer geleden / dat ick sat aen [...] op de wijse: van  
Liedeken Si c'est pour mon pucelage ?
HsAntwSB 636783 (1696), p31 [nr. 27]
4a 4B 4B 4a 4B 4BEen man die heeft een schoone vrou / heeft hij [...] l'homme qui a belle femme  
Liedeken Homme qui a belle femme
HsAntwSB 636783 (1696), p31 [nr. 28]
.4A 4B 4c 4B.2D 7DVlucht werelt wegh met allen u prachten / wat dat [...] notre espoir alloit faire nauffrage. ettcha.  
Liedeken Notre espoir allait faire naufrage
HsAntwSB 636783 (1696), p32 [nr. 29]
.4a.4B.4a.4a.2BApollo geeft u kroon / aen Petronel voor loon soo t' begint  
Liedeken op Jouffr. scholiers Begijntjen Mijn schone herderin ?
HsAntwSB 636783 (1696), p33 [nr. 30]
.3A.3A,4A.3B,3B,4B


tabelbreedte