Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanCarlos mio l'armada Francesa / navegan tus mares [...] [geen wijsaanduiding]  
Chancionilla. ettcha.
HsAntwSB 636783 (1696), p195 [nr. 151]
4a.5B 5c.5DAch vrinden ist gheen pijn / altijt te wesen een [...] alsoo t' begint  
Liedeken
HsAntwSB 636783 (1696), p196 [nr. 152]
.3A.4A.4B.4B.2C.2C.2d.2d.4CSi j avois l'argent et bonns gens / je pretteraij [...] comm' il commence  
Chanson
HsAntwSB 636783 (1696), p196 [nr. 153]
3A 2A.3b.1C 2C.2D.3eNos studiosi valeant / sinnus que vogels van een hant alsoo t' begint  
Liedeken Camarades lampons
HsAntwSB 636783 (1696), p197 [nr. 154]
,4A,4A 4b,4b.1C.1C 4CWaerom bendt ghij spraeckeloos / suijver water [...] alsoo t' begint  
Liedeken Derde Carileen
HsAntwSB 636783 (1696), p198 [nr. 155]
4A 5A 4B 5B 4C 5C 3D 4D 2E 2E 4DBeuvons ma commere / nous ne bivons poin comm' il commence  
Chanson
HsAntwSB 636783 (1696), p198 [nr. 156]
3a 3B.3c 3B 3B 3d 3B 3BDaer waeren eens ses ghesusterkens die om een [...] alsoo t' begint  
Liedeken
HsAntwSB 636783 (1696), p199 [nr. 157]
6a 2a 2B 6a 2a 2BHeu dure fait esperer / vivre en amour c'est [...] sur' l'air: ettcha.  
Chanson
HsAntwSB 636783 (1696), p200 [nr. 158]
.3A 4B 3c 3c 3D.3DVous estez bell' et sage petite Maietton / vous [...] flin flon: ettcha  
Chanson Flon flon la rira dondaine
HsAntwSB 636783 (1696), p200 [nr. 159]
.3a.3B.3a.3B 2B 2B 1B 1c 2B 2B 1B 1BO droevigh treurigh Engelant / dat eertijts plach [...] galliarde musques  
Liedeken
HsAntwSB 636783 (1696), p201 [nr. 160]
.4A.4A.4A.4A.4B.4B.4B.4BWat hoor ick voor een spel / ten gaet niet al te wel Ick drinck den nieuwen most  
Liedeken Ik drink de nieuwe most
HsAntwSB 636783 (1696), p203 [nr. 161]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C,3d,3d 3E.3EIck was des hemels morgensterr dat [...] alsoo t' begint  
Liedeken Silvester in de morgenstond
HsAntwSB 636783 (1696), p204 [nr. 162]
.4A.3B.4A.3B.4C.3d.4C.3d.4E.2F.4E.3FIck moet alomme gaen soecken / in alle canten in [...] [geen wijsaanduiding]  
Postillion uijt ghesonden om den verjaeghden [...] De verloren Palatijn
HsAntwSB 636783 (1696), p206 [nr. 163]
4a.4a.4b 4b 4C 4C 4D 4DDoe geen moeijte om te soecken / in bosschen [...] [geen wijsaanduiding]  
Dit is de antwoort vanden Palatijn op het [...] De verloren Palatijn
HsAntwSB 636783 (1696), p209 [nr. 164]
4a.4a 4B 4B 4c 4c 4D 4DSou ick om een vrijster sterven / die mij moort [...] alsoo t' begint. ettcha.  
Liedeken Belles fleurs charmant ombrage ?
HsAntwSB 636783 (1696), p212 [nr. 165]
4a 4B 4B 4a 4a 4BLest soo voer ick aen den kant / te Londen in Engelandt alsoo t' begint ettcha.  
Liedeken Ik voer laatst uit Holland
HsAntwSB 636783 (1696), p212 [nr. 166]
.3A.3A.3A.3B.3B.4A.3AMen siet over al in de steden / onder de dochters [...] ou trois troux: ettcha.  
Liedeken
HsAntwSB 636783 (1696), p213 [nr. 167]
,4a,4a,4B,4BJannetje mijn soete beck / eij lieve blijft wat staen alsoo t'begint ettcha.  
Bredero, G.A.] | Liedeken Pots honderdduizend slapperment
HsAntwSB 636783 (1696), p220 [nr. 168]
,4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3DAls ick lestmael quam ghetreden / door het groene [...] alsoo t' begint  
Liedeken
HsAntwSB 636783 (1696), p221 [nr. 169]
,4a 4B,4B 4a 4C 4CAch wat pijnen wat voor droeve daeghen / wanneer [...] Salomon c'est homm' incomparable  
Liedeken Folie d'Espagne
HsAntwSB 636783 (1696), p222 [nr. 170]
,5a.5B.5a.5BIck ben eenen armen pellegrim siet / en ick wil [...] alsoo t' begint  
Liedeken Ik ben een arme pelgrim hier
HsAntwSB 636783 (1696), p222 [nr. 171]
.4A.4b.4A 4bWaermen comt men hoort vermelden / van de sterck [...] o Antverpia u triumphen  
Liedeken O Antwerpen uw triomf
HsAntwSB 636783 (1696), p224 [nr. 172]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 6D.3E.3E 4E.4f.4f.4fLiedeken alsoo t' begindt  
Liedeken
HsAntwSB 636783 (1696), p231 [nr. 173]Den koninck in een bal dat geen gelijck kan [...] [geen wijsaanduiding]  
Op den koningh Representerende de son van Mars. [...]
HsAntwSB 636783 (1696), p255 [nr. 174]
.6a.6a.6B.6B.6c.6c.6D.6D.6e.6e.6F.6F.6g.6gDewijl dat Iris wilt ons geesten en ons oghen / [...] [geen wijsaanduiding]  
Madrigal
HsAntwSB 636783 (1696), p282 [nr. 175]
.6a.6B.6B.6a.6c.6D.6D.6c.6E.6E.6f.6G.6G.6fT is noodloos datmen maeckt een gebodt off wet / [...] [geen wijsaanduiding]  
Madrigal
HsAntwSB 636783 (1696), p286 [nr. 176]
4A 4b 4A 4b 4c 4d 4dDe lieffde op een tijt hadt Venus eens verloren / [...] [geen wijsaanduiding]  
Madrigal
HsAntwSB 636783 (1696), p313 [nr. 177]
.6a.6B.6a.6B.6c.6D.6c.6DGhij lastert en verwijdt t' onrecht uwen man / [...] [geen wijsaanduiding]  
Ander Madrigal
HsAntwSB 636783 (1696), p313 [nr. 178]
.5A.6B.6A.6B.5CJan vraeghde aen sijn buere vrouw / waer hij sijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Madrigal
HsAntwSB 636783 (1696), p338 [nr. 179]
.4A.4A.4B.4B.4C.4C.4D.4D


151-179 van 179

eerste
vorige 30
laatste

tabelbreedte