Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanO schoon be-straelden hemel, / Vol kostelyck cieraet Lest-mael lagh ick in droome  
Vleeschoudere, P. | Gheestelycken [...] La Durette
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p97 [nr. 31]
.3a.3B.4B.3a.3C.4CVer-waenden sotten mensch, / Eens naeckt ghe-boren Van de dry Advocaeten  
Vleeschoudere, P. | Liedeken van den [...] Drie advocaten (FOUTIEF)
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p100 [nr. 32]
.3A.2b.3A.2b.3C.2b.3C.3C.3d.3d.3E.3EGod, uwen heyl'ghen Naem ghe-looft moet wesen, / [...] Profitez mieux du temps que vous ne faites  
Vleeschoudere, P. | Troostelyck [...]
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p103 [nr. 33]
.5a.5a.5B.5B.5c.5cLaet ons in onse jeughdt / Nu gaen braggheren Seght my ghy Herderin waer wildy loopen?  
Vleeschoudere, P. | Gheestelyck Lied, [...]
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p105 [nr. 34]
.3A.2b.3A.2b.3A.2c.1D.1D.3D.3cMyn ziel' ghy moet staegh in God rusten, / [...] Madame Simone  
Vleeschoudere, P. | Innigh Ghe-sangh, [...] Ici sont venus en personne
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p111 [nr. 35]
.4a.4a 4B.4c.4c.4BO wereld valsch! en broos, / Met all' uw' [...] Wie sou dencken nou, dat sy my sou doen on-trouw  
Vleeschoudere, P. | Liedeken van de [...]
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p114 [nr. 36]
.3A.3A.3A.3A.3B.3C.2B.2B.3CAen-hoort soo mans, als wyven, / Wat ick u hier [...] Wel op myn schoon vriendinne, Ryst uyt den [...]  
Vleeschoudere, P. | Gheestelyck [...] Haast u mijn schone vriendin
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p116 [nr. 37]
.3a.4B.3a.4B.4C.3d.4C.3d.3dHoe schoon zyt ghy vriendin, / Die ick soo seer be-min Ruisseau plein de malheur  
Vleeschoudere, P. | Gheestelycke [...]
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p125 [nr. 38]
.3A.3A.3b.3C.3b.3C.3CWaer zyt ghy liefsten vrindt, / Dien myn ziel soo [...] Op de voor-gaende stemme  
Vleeschoudere, P. | Gheestelycke [...]
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p129 [nr. 39]
.3A.3A.3b.3C.3b.3C.3CGod! die my siet heel om-ringht / Van den vyand Dieu! que vos yeux sont brillants  
Vleeschoudere, P. | Schietende [...]
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p132 [nr. 40]
4A.2B 4A.2B 7c.3cWel-aen Christelycke scharen, / Weest all' in den [...] Langhs de kanten van de sinne  
Vleeschoudere, P. | Halv'-vasten. [...] Langs de kanten van de zinnen
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p134 [nr. 41]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4D 4DHoort kinders al-ghelyck: den Graeve van [...] Phillis ne veut tu pas soulager mon martyre?  
Vleeschoudere, P. | Kindsche Vreughd, [...] Phyllis ne veux-tu pas
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p136 [nr. 42]
.6a.2B.5B.4C.3C 3d 3d 3CDen wegh, waerheyd, en het leven / Christus onsen [...] 't Sou een jongh-man gaen uyt kouten  
Vleeschoudere, P. | Witten Donderdagh. [...] Het zou een jongman uit kouten gaan
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p141 [nr. 43]
4a 4B 4a 4B 4C 4CAls nu Heer JESUS wist, dat d'ur' was komen, / [...] A quoy serv' il de vous dire ma peine?  
Vleeschoudere, P. | Eerste ende een [...] A quoi sert-il de vous dire ma peine
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p144 [nr. 44]
.5a.5B.5a.5B.2C.3D.3D.2C.3E.5EAls nu 't Avond mael was gh'eten / Is Heer JESUM [...] Brave Condé je t'embrasse  
Vleeschoudere, P. | Treurigh Ghe-sangh. [...] Brave Condé je t'embrasse
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p150 [nr. 45]
4a 4B 4a 4B.4c.4D.3D.3D.4c,5DNu is de ur' ghe-komen, / Sprack Jesus, laet ons gaen Amis, que doit on faire?  
Vleeschoudere, P. | Droevigh Liedeken. [...] Ami que pensez faire
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p155 [nr. 46]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DNaer dat de Joden nu ghe-houden hadden raed, / [...] Mon coeur ne sçauroit plus celer son sentiment  
Vleeschoudere, P. | Treur-ghe-sangh. [...]
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p162 [nr. 47]
.6A.6b.6b.6AAls Jesus was door-wond met wreede roeden / Sy [...] O Mazarin voicy triste nouvelle  
Vleeschoudere, P. | Droevigh Liedeken [...] O Mazarin voici triste nouvelle
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p165 [nr. 48]
.5a.5B.2a 3B.5C.2CAls Jesus nu was op de plaets vol pyn, / [...] Quand vous voyez Phillis qu'un pauvr' amant  
Vleeschoudere, P. | Treurigh Ghe-sangh. [...] Quand vous voyez Phyllis qu'un pauvre amant
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p171 [nr. 49]
.5A.4b.5A.4b.5C.4d.5C.4dAls Jesus had den gheest ghe-gheven, / En was [...] O Galathé myn schoon Godinne  
Vleeschoudere, P. | Rouw-ghe-sangh. Van [...] Labberdaantje
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p177 [nr. 50]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4D.4DWie sal myn ooghen 't nat ver-leenen / Om mynen [...] Ghe-seghent zyn myns liefs bruyn ooghen  
Vleeschoudere, P. | Goeden Vrydagh. [...] Gezegend zijn mijn liefs bruine ogen
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p181 [nr. 51]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BUyt 't graf der sonden mensch op-staet, / Die 't [...] Als wy verr' van den Palestyn  
Vleeschoudere, P. | Graf-sangh. Om te [...] Als wij ver van de Palestijn
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p184 [nr. 52]
.4A.4b.4A.4b.4C.4CKomt, siet beduchten,, in den hof 't ver-seer, / [...] Claire fontaine, qui courrez tousjours  
Vleeschoudere, P. | Treurigh Ghe-sangh. [...] Claires fontaines
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p187 [nr. 53]
.2a 3B.2a 3B.2c 3D.2c 3DO sondaer gaet eens in uw' hert'; / Aen-merckt [...] Coridon sucht nacht ende dagh  
Vleeschoudere, P. | Vley-traenen. Van [...] Corydon zucht nacht en dag
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p189 [nr. 54]
.4A.4A.3b.3C.3C 4C.2bGod mynen Vader, die my hier siet hanghen / Aen [...] Amarillis je renonc' à vos charmes  
Vleeschoudere, P. | Jesus hanghende aen [...] Amaryllis je renonce à vos charmes
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p191 [nr. 55]
.5a.5B.5a.5B.3C.3d.3C.2dWat stem' heb ick de plaeghen,, hooren klaeghen / [...] Je voudrois que ma belle  
Vleeschoudere, P. | Leed-ghe-sangh, van [...]
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p195 [nr. 56]
.3a 2a 4B.3c 2c 4BWel hanght ghy daer liefste Kindt! / Gh'en hebt [...] Te mey, als all' de vog'len singhen  
Vleeschoudere, P. | Treur-lied. Van [...] Te mei als alle vogels zingen
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p197 [nr. 57]
.4A.4A.3b.4A.3bWilt u ver-steend hert breken, / En morselt uw' [...] Myn droef-heyd moet ick klaeghen  
Vleeschoudere, P. | Smeeck-lied. [...] Fortuin helaas
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p200 [nr. 58]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3DWaer light ghy ver-borghen,, en laet my vol [...] Wat moet ick al lyden,, ter-wylen ick vryde  
Vleeschoudere, P. | Treur-lied, van [...] Wat moet ik al lijden sinds dat ik vrijde
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p202 [nr. 59]
.2a.2a.2b.2b.2c.2c.2d.2d.1E.1E.1E.1F.3F.3G.5GLeght den rouw af, en zwaer droefheyd staeckt; / [...] Nederlanders gheeft uw' stemmen klanck  
Vleeschoudere, P. | Paesschen. [...] Bourrée royale
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p204 [nr. 60]
5A 4B 5A 4B 3C 3C 4D 3E 3E 4D


tabelbreedte