Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDe blancke Schuym-godin / Stack left haer Soontje in Questa dolce Serena  
Vonr-gestelt [!] in CUPIDOOS VERRADERY Questa dolce sirena
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p58 [nr. 31]
.3A.3A 2B 2B 2c.3A.3D.3D 2E 2E 2c.3DWat moet een Minnaer al verdragen / Soo hy niet [...] Kers-nacht  
Proef van verdraeghsame stantvastigheyt, tegen [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p60 [nr. 32]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BWat baet het dat mijn lipjes / Bedouwen uwen mondt NOVA  
Op het kussen van een soete Juffrou
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p61 [nr. 33]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DWaerom leyt gy o wonder Landt, / Op uwen troon [...] Wat brenght de hooghmoet &c.  
Waerschouwingh voor Nederland Verheug u nu o Engeland
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p63 [nr. 34]
.4A.4A,4b.4C.5C,4bO! Mins-aerde Amstel-zon, / Ghy waer 't doel, [...] van de 2. Carileen  
Noyt begonne, doch schijn-ware MINNAER Tweede Carileen
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p64 [nr. 35]
4A 5A 2B.3B 2C 4C.2D 4D 2E 4E 2F 2F 2F 2G 4GCedata fames est edendo / Mensae ponendus finis est Ach treurt nu mijn bedroefde Schapen  
Een Nieuw Latijns Liedt Cette cruelle
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p65 [nr. 36]
.4a.4B.4a.4B.2c 3D.2c 3D.3DGhy Wayluy die de Jacht, hoogh acht, / En neemt [...] De Mey die komter ons by  
Een Nieuw Liedt van de Way-man De mei die komt ons bij zeer blij
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p67 [nr. 37]
.3A.1A.5B.3C.1C.5B.3D.3D.4E.2F.2F.2ESinter-klaes heeft van de nacht, / 't Bruydtje [...] Vroutje is u Man niet t'huys  
Vrouwtje is uw man niet thuis
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p69 [nr. 38]
4A 3b 4A 3b 4A 3b 4A 3b't Soet gesicht van Catarijn, / Maeckt mijn [...] Melis sey hy je droncken bloed  
Krelis zei zij Krelis kind
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p69 [nr. 39]
.4A 5A 2B.3B.3C.2CWel wat hoortmen voor geruchten, / Wat'er in de [...] Le petit soit de Bourdeaux  
De Haeghse vuyle Juffers Petit Bordeaux
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p70 [nr. 40]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DOch lieve vrienden ick bender ghehouwt, / Ick ley [...] Mardijck  
Mardijk ?
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p72 [nr. 41]
.4A.3b.4A.3b.4A.3bMen moet eens de Wereldt laten, / Eer men in den [...] [geen wijsaanduiding]  
Dronckemans Testament
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p73 [nr. 42]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DIs 'er dan geen troost bij u? / Sult ghy nimmer u [...] Belle Iris  
Belle Iris
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p74 [nr. 43]
4A 4b 4b 4A 4c 4D 4c 4DHelder, helder wil ick singen, / Want ick mijn [...] Als 't begint  
Een mest-lief Liedt Ik lig somtijds gehele nachten ?
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p75 [nr. 44]
,4a,4a,4B,4c,4c,4BPhylis doch weer-liefd' my betoont, / U voegt [...] Courant la bare  
Allez où le sort vous conduit
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p77 [nr. 45]
.4A.5b.4b.5A.4C.5C.5d 3E.3d 3ESinter-niclaes waerde vriendt, / Geeft my doch [...] Ayr. Une siegée  
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p78 [nr. 46]
4A.3A 4A.3A.4B 4B 2C 2C.2d.2d,3CEen jongk fris-schaepen heldt, / Moet t'huys niet [...] Le petit bouree  
Ruyters-gezang
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p79 [nr. 47]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d.3C.3dMzn [!] soete 's Jacolijn, / dat ick soo min de Wijn Ik drinck de Nieuwe Mos  
Drincke-broers Deun Ik drink de nieuwe most
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p80 [nr. 48]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3E'k Veracht de Min-godin / Met hert, en ziel, en sin Ick drinck de nieuwe Most  
Nieuw BONUS ARTUS Ik drink de nieuwe most
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p81 [nr. 49]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d 3E.3EVerrader wiens trouweloose woorden, / Mijn Jonge [...] Mammeer  
Maeghde-klacht Ma mère ik zeg
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p82 [nr. 50]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BHoe schelt gy dus met straffe sinnen, / My, die [...] Mammeer  
Wederlingh van 't voorgaende Ma mère ik zeg
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p83 [nr. 51]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BIck heb mijn voorgenomen, / Te vragen wat u schort Als 't begint  
Een Nieuw Liedt van een Utrechts KLOPJE Verdwaalde koningin
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p84 [nr. 52]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3dSinght en roept victory, / Duytsch en Nederlandt Lestmael twee gelieven  
Victorieuse VELDT-SLAGEN, Voorgevallen tusschen [...] Laatstmaal twee geliefden
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p86 [nr. 53]
,3a,3B,3a,3B,3c,3c,4D,3c,3DAg! wat smart, voelt mijn hart / 't hele Hof dat [...] Za alon, op Dragon  
Beklagh tusschen den Koningh en Coningin van [...] Sa allons op dragon
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p89 [nr. 54]
2A 2A 4A 4B.4B 4B 4C.2CWat een lof sal ick toe brengen, / Groote God en [...] Rosemont die lagh gedooken  
May-tijdts Gezangh Rozemond die lag gedoken
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p90 [nr. 55]
4a 4B 4a 4B 4C 4CGoeyen avondt Betteke mijn Lief, / Ick zaay ick [...] Laguilliote  
[Schellinks, W.] | Een Brabandsse Vryage La Guillote
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p93 [nr. 56]
4A 4b 4A 4b 4C.2C.2C.4C.3dMyn troost mijn hert, mijn Coningin, / Och! mijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Incomparable Allez où le sort vous conduit
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p93 [nr. 57]
.4A.5b.4b.5A.4C.5C.5d.3E.3d 3E


tabelbreedte