Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWy loven u o Godt alleyn, / Om dat ghy ons o Heer [...] van den neghenden Psalm  
Leeft met vreese [...] | Lofsanck over die [...] Psalm 009 Datheen
Ref VHV1600 (1600), plano [nr. 1]
.4A.4A.4b.4bOns Ziel naer u o Heer verlangt / Sonder u sy [...] Heer ic wil u uyt herten gront  
[Jan Theunisz.] / [...] | Een Gebedt-Liet om [...] Psalm 009 Datheen
Vijf GL1600 (1600), B5v [nr. 11]
.4A.4A.4b,4bO Ziele mijn, u ooghen went / Van u selven, tot [...] Heer ick wil u uyt s'herten gront  
[Jan Theunisz.] / [...] | 4. In dit Liedt [...] Psalm 009 Datheen
Vijf GL1600 (1600), fC6r [nr. 16]
,4A,4A,4b,4bKe marvijlie, ke diablos / Moet ic nu te voet en te ros vanden 9 psalm dateni  
Reael, Laurens [...] | De 4 psalm ducis [...] Psalm 009 Datheen
HsGeUB 993 ([1600 ca.]), f3r [nr. 3]
.4A.4A.4b.4bGhelooft so zy de Heere goet, / Den God Isrels [...] van den 9. Psalm. Heer ick wil u uyt [...]  
Psalm 009 Datheen
SomLGL1609 (1609), p507 [nr. 163]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrienden die hier nu zijn vergaert, / In des [...] van den 9. Psalm.  
Voor de vermaninghe Psalm 009 Datheen
SomLGL1609 (1609), p595 [nr. 191]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Ghy Nederlanden seer fel, / Waerom valt ghy my [...] Heer ic wil u uut s'herten gront  
Een Nieu Liedeken, waerin de Coninck van [...] Psalm 009 Datheen
NiGeuLb(2)1616 (1616), f37v [nr. 33]
.4A.4A.4b.4bDie Hertoge van Alba boos, / Tirannich ende Goddeloos vanden negenden Psalm, Heer ick wil u uut [...]  
Bor Christaenszoon, [...] | V. LIEDT. [...] Psalm 009 Datheen
Bor NO1617 (1617), p22 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Ghod ghy zyt van groter macht / Wilt my bewaren [...] van-den negenden Psalm, Heer ick wil u uyt [...]  
G.V.B. / int net, op maat ghesteld [naamspreuk] Psalm 009 Datheen
Gherwen Fontein1618 (1618), f112v [nr. 87]
.4A.4A.4b.4bLooft Godt met Danckzegginghe claer / Voor zynen [...] Psalm 9  
Psalm 009 Datheen
LofVrouwen(2)1619 (1619), p35 [nr. 35]Al waert ghy diep in Indien, / Daer niemant onsen [...] Heer ik wil u uyt 's hertengront [!], Psalm 9  
Aen alle vervolghers der Remonstranten Psalm 009 Datheen
LiNoEeuwG1621 ([1621]), fA3r [nr. 4]
.4A.4A.4b.4bIk sall van ganzer herten [grond] / den Heer [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hubert, A. de | De IX. Psalm Psalm 009 Datheen
Hubert Psalmen1624 (1624), p14 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAnna die lieve Weduw' Vrou, / Diende den Heer [...] van den 9. Psalm: Heer ick wil u uyt [...]  
Clock, Leendert Psalm 009 Datheen
Clock Lb1625 (1625), fD3r [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet een toegheneghen ghemoet, / Wensch ick u Gods [...] Psalm 9: Heer ick wil u uyt 's herten gront]  
Psalm 009 Datheen
Clock Lb1625 (1625), fZ1v [nr. 174]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAendachticheyt my Heere gheeft, / Dat ick mijn [...] Psalm 9. Heer, ick wil U uyt 's herten  
Psalm 009 Datheen
Clock Lb1625 (1625), fKk4r [nr. 261]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBoven al dinck moet zijn bemint, / Jesus Christus [...] Psalm 9: Heer ick wil u  
Psalm 009 Datheen
Clock Lb1625 (1625), fMm3v [nr. 277]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort vrienden doch dit cleyn vermaen, / En wilt [...] van den 9. Psalm, Heer ick wil u uyt hertsen [...]  
Psalm 009 Datheen
Clock Lb1625 (1625), fQq7v [nr. 312]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck wensch u alle die Godt vreest, / Dat hy u [...] Van den 9. Psalm: Heer ick wil u uyt 's [...]  
Fortuijn, Sijmen [...] | Liedeken, ghemaeckt [...] Psalm 009 Datheen
Fortuijn GLb1626 (1626), p83 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenUyt over-volle zielen-kracht / Danck ick dy, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Camphuysen, Diderik [...] | Den ix. Psalm Psalm 009 Datheen
Camphuysen Ps1630b (1630), p23 [nr. 9]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBedroeft ben ick deur goet gheluck / En oock [...] Vanden neghenden Psalm  
Psalm 009 Datheen
Twisck KLb1633 (1633), p381 [nr. 143]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere, eeuwigh, machtigh Godt, / Leert my recht [...] Van den negenden Psalm   muzieknoot 
Mayvogel, Jacob [...] | Ghebedt Psalm 009 Datheen
Mayvogel RK1634 (1634), p117 [nr. 2]
.4A.4A.4b.4bGhy die den Hemel schiept uyt niet, / Hebt ons [...] Van den 9. Psalm.  
GHESANCK Van Isralietsche Vrouwen Psalm 009 Datheen
Nieuwelandt JV1635 (1635), fG4r [nr. 1]
.4A.4A.4b.4bDen Schepper sy Lof t'aldertijdt, / Hy plantse [...] Psalm 9  
Clopper, Pieter de | Ter Eeren vande [...] Psalm 009 Datheen
Clopper GbB1637 (1637), p9 [nr. 3]
.4A.4A.4b.4bLooft Godt met Lofsangen seer klaer, / Hy aensiet [...] Psalm 9  
Clopper, Pieter de | Een loff-Ghesangh [...] Psalm 009 Datheen
Clopper GbB1637 (1637), p113 [nr. 12]
.4A.4A.4b.4bUut mijnes herten diepsten gront / Sal u Heer [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den ix. Psalm Psalm 009 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fA10v [nr. 9]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet vrolijck licht steeckt op sijn hoofd / Dat [...] 9 Psalm: Heer ick wil u uyt's herten, &c.  
Pers, D.P. | Morgen-ghesangh, of [...] Psalm 009 Datheen
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p42 [nr. 8]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCompt broeders comt, compt hier by mijn, / En [...] Van den ix Psalm  
Missus Scholieren?] [...] | VEERE Psalm 009 Datheen
RedensLh1642 (1642), fLl2r [nr. 50]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck zal den Heer, met al mijn hert, / Loven: ick [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Brune, J. de | Den ix. Psalm. [...] Psalm 009 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fA7v [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer ick wil u uyt 's herten gront, / Prijsen en [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den ix. Psalm Psalm 009 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p12 [nr. 5]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrienden die hier nu zijn vergaert, / In des [...] Van den 9. Psalm  
Door de vermaninghe Psalm 009 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p385 [nr. 146]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte