Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Psalm 032 Datheenbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanZalich is hy, wiens overtredigh leven / Is [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heere, Lucas de | Beati quorum [...] Psalm 032 Datheen
Heere Ps1565 (1565), p67 [nr. 24]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel hem, dien sijn misdaedt die hy bedreven / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / Marot, C. | PSALM XXXII Psalm 032 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fg3r [nr. 32] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Wel salich is de man dien zijn misdaden / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De xxxij. Psalm. [...] Psalm 032 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fE6r [nr. 32]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel salig is voirwaer, wien sijn misdaden, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den xxxij. Psalm. [...] Psalm 032 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fE3r [nr. 32]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'KGeloof in Godt den Vader, die ons 'tleven / Als [...] Op de wijse vanden XXXII. Psalm   muzieknoot 
Ampzing, S. | DE ARTIICKELEN DES [...] Psalm 032 Datheen
Ampzing RC1624 (1624), p33 [nr. 4]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBenaude mensch, die, by 't veelvuldigh lijden, / [...] [ELDERS:] XXXII   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | Weldoen en vrolijck [...] Psalm 032 Datheen
Camphuysen SR1624 (1624), p32 [nr. 20] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Een Koopman, die het e'el gesteent beminden, / [...] Psalm 32   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | De Wijze Coopman [...] Psalm 032 Datheen
Camphuysen SR1624 (1624), p50 [nr. 29] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.De mensch in 't quaedt, door qua' gewoont [...] Als op 't voorgaende [Psalm 32]   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | [De wijze Coopman] II Psalm 032 Datheen
Camphuysen SR1624 (1624), p51 [nr. 30] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.De mensch die, niet in 't quade gants verzopen, / [...] Als op de voorgaende [Psalm 32]  
Camphuysen, D.R. | [De Wijze Coopman] III Psalm 032 Datheen
Camphuysen SR1624 (1624), p51 [nr. 31]
.5a.5a.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel salig is [de menz] dien [in dit leven]. / de [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hubert, A. de | De XXXII. Psalm Psalm 032 Datheen
Hubert Psalmen1624 (1624), p64 [nr. 32]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel hem, dien Godt, uyt volheydt van genaden, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Camphuysen, Diderik [...] | Den xxxii. Psalm Psalm 032 Datheen
Camphuysen Ps1630b (1630), p88 [nr. 32]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMensche Godts, soeckt alleen Hemelsche waren, / [...] Van den twee-en-der-tighsten Psalm  
Psalm 032 Datheen
Twisck KLb1633 (1633), p296 [nr. 113]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel hem, die d'overtredinge bedreven / Wert [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xxij. Psalm Psalm 032 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fD5r [nr. 32]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGheluckzaligh is hy, wiens overtredingh / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Brune, J. de | Den xxxij. Psalm. [...] Psalm 032 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fD5v [nr. 32]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer! soo haest ick uyt ten huys gae treden / [...] Van den 32 Psalm  
Laet, Franciscus de | VI. Wanneer men ten [...] Psalm 032 Datheen
Laet CVG1647 (1647), p10 [nr. 1c]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie kan gelijck twee tegenstrijdigheden, / Als [...] Psalm 32. Wel hem, &c.  
Pers, D.P. | Niemandt kan twee [...] Psalm 032 Datheen
Pers UHS1648 (1648), p108 [nr. 59]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel saligh Mensch; wiens sonden zijn vergeven, / [...] Op de gewoone stemme: Wel hem, &c.  
Pers, D.P. | Psalm 32 Psalm 032 Datheen
Pers GZ1648 ([1648]), p183 [nr. 97]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5DWel op, mijn Geest, 't is langh ghenoegh [...] Psal. 32. Wel hem die sijn misdaedt &c.  
Wits, C.J. | Noodtsaeckelijcke [...] Psalm 032 Datheen
Wits SBOLST1649 (1649), p119 [nr. 45]
.5a.5a.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBedroefde Vriendt, betemt u droevigh suchten, / U [...] Psalm 32. Wel hem die sijn misdaet &c.  
Wits, C.J. | Troost'lijck [...] Psalm 032 Datheen
Wits SBOLST1649 (1649), p174 [nr. 71]
.5a.5a.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGedenckt mijn Ziel d'Ellende van dit leven, / 't [...] Psalm 32. Wel hem die sijn misdaedt &c.   muzieknoot 
Wits, C.J. | Proffijt des Doodts [...] Psalm 032 Datheen
Wits SBOLST1649 (1649), p176 [nr. 72]
.5a.5a.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Wel-gheluckigh! welckers overtredingh / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Brune, J. de | XXXII. PSALM. Een [...] Psalm 032 Datheen
Datheen Brune Ps1650a (1650), p95 [nr. 64]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel hem, dien God zijn sonden heeft vergeven, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Westerbaan, J. | Den xxxij. Psalm Psalm 032 Datheen
Westerbaan Ps1655 (1655), p74 [nr. 32]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBenaautheit groeit door 't groeijen van de zonden [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Duzart, J. | Psalm XXXII. II Psalm 032 Datheen
Zederijmen1656 (1656), p211 [nr. 51]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel my, dat mijn misdaedt die ick bedreven / Heb, [...] Psalm 32. Wel hem die zijn misdaet &c  
Ridderus, F. | Morgen-Gesang. Op [...] Psalm 032 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), Ip16 [nr. 16]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAh Godt! ick heb u al te seer beleedight: / Hoe [...] Psalm 32. Wel hem die zijn misdaet die hy [...]  
Ridderus, F. | Middag-Gesang Op De [...] Psalm 032 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), IIp4 [nr. 35]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGantsch weynigh zijn de dagen van mijn leven, / [...] [(wanneer men 2. versen voor 1. of 8. [...]   muzieknoot 
Sluiter, Willem | Begeerte tot Godt, [...] Psalm 032 Datheen
Sluiter PL1661 (1661), p48 [nr. 18]
.5a.5a.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO boosen tijt, รด droessem aller eeuwen! / Was [...] [ELDERS:] Ps. [...] 32  
Sluiter, Willem | Klachte over de [...] Psalm 032 Datheen
Sluiter PL1661 (1661), p102 [nr. 37]
.5a.5a.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel is die mensch aan groot geluk gekoomen, / Die [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Six van Chandelier, [...] | 32 psalm Psalm 032 Datheen
Six van Chandelier DavPs1674 (1674), p70 [nr. 32]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWol sillig wa sijn miz-diede' iz forjuwne / Wol [...] [geen wijsaanduiding]  
Japix, G. | Dy [...] Psalm 032 Datheen
Japix FR1681 (1681), p135 [nr. 40]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAy my! wat valt het suur, wat valt het [...] [der Psalmen] 32  
Dorvilie, W.] [...] | SAMEN-SANGH [...] Psalm 032 Datheen
Sorgen DichtZZ1681 (1681), p74 [nr. 30]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte