Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanDe blancke Schuym-godin, / Stak laatst haar Zoontjen in Questa dolce Syrena  
Leef in liefde [...] | Minne-strijt. 't [...] Questa dolce sirena
DCSchichtje(1)1652 (1652), p67 [nr. 28]
.3A.3A 2B 2B 2c.3A.3D.3D 2E 2E 2c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Soete Meeremin [instr.] De Soete Meeremin   muzieknoot 
Gastoldi, G. Questa dolce sirena
I-HsCamphuysen ([1652, na / 1670-1690]), f15v [nr. 14]Questa dolce sirena [instr.] Questa dolce sirena   muzieknoot 
Eyck, Jacob van / Gastoldi, G.] Questa dolce sirena
Eyck FL(2)1654 (1654), f47v [nr. 42a] transcr.M.2. [instr.] M.2.   muzieknoot 
Eyck, Jacob van Questa dolce sirena (VAR)
Eyck FL(2)1654 (1654), f47v [nr. 42b] transcr.M.3. [instr.] M.3.   muzieknoot 
Eyck, Jacob van Questa dolce sirena (VAR)
Eyck FL(2)1654 (1654), f48v [nr. 42c] transcr.O Jeucht vol gruuwelbaaren! / Hoe schaars is 't [...] Queste dolce Sirena  
Ontuchts Strick Questa dolce sirena
Stekertje1654 (1654), p106 [nr. 14]
.3a.3B.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGezegent zy de Helt / Die 't goddeloos gewelt [geen wijsaanduiding]  
Vondel, J.J. van den | REY VAN ENGELEN Questa dolce sirena
Vondel Lu1931(1654) (1654), 5: p689 [nr. 5]
.3A.3A 2B 2B 2c.3A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO! Noit-volprezen zon; / Die door uw' straaltjes kon Questa dulce Serena, &c.  
Groot, Izaak de Questa dolce sirena
Stootkant1655 (1655), p116 [nr. 32]
.3A.3A 2B 2B.1c.3A.3D.3D 2E 2E 2c.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKupido, die looze quant, / Koos lest het Amstel-landt Cupido onlangs geleen, &c.  
Breen, J. van | Kupidoos Winter-vreugd Questa dolce sirena
Stootkant1655 (1655), p251 [nr. 71]
.3A.3A 2B 2B 2c.3D.3E.3E 2F 2F 2c.3F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDese Meermin ter neder, / Zet door haar zang de Zee [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Gastoldi, G.G. | De Meeremin Questa dolce sirena
Gastoldi ItalBallet1657 ([1657]), p13 [nr. 19a]
.3a.3B 4a 4B.3a.3B 2C 2C 2d 4BQuesta dolce Sirena / Col cant' acquet' il mar [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Gastoldi, G.G. | La Sirena Questa dolce sirena
Gastoldi ItalBallet1657 ([1657]), p13 [nr. 19b]
.3a.3B 4C 4C.3d.3B 5C 4CO Lief, mijn toeverlaet, / Waerom dus trots en quaet! Cupido onlanghs geleen  
Mayvogel, J.C. | LIEDEKEN Questa dolce sirena
Mayvogel BK1659 (1659), p31 [nr. 15]
.3A.3A 2B 2B.2c.3A.3D.3D 2E 2E 2f.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet veynsen by de Min / Is noodigh in 't begin Cupido onlanghs geleen  
Mayvogel, J.C. | LIEDEKEN Questa dolce sirena
Mayvogel BK1659 (1659), p61 [nr. 30]
.3A.3A 2B 2B 2c.3A.3D.3D 2E 2E 2f.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls een niet wel bedacht / Heb ik dikmaals veracht Cupido onlangs geleên  
Questa dolce sirena
Verloo AZG1660 (1660), 52 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen kronckelende krans, / Vol schitterende glans Kupido onlanghs ghelêen  
Maertsz, C. | Absalons Heyr. 2. [...] Questa dolce sirena
Maertsz SG1661 (1661), p159 [nr. 81]
.3A.3A 2B 2B.2c.3A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaat toe op al mijn smeekken, / Lief koosen en geween Questa dolce Sirena  
Blasius, J. | Om Leeven of Sterven Questa dolce sirena
Blasius FK1663 (1663), p169 [nr. 57]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt hier; by my vergaert; / Komt, die ick heb gebaert Questa dulce Syrena   muzieknoot 
Swaen, G. de] | Opdracht aen des [...] Questa dolce sirena
Swaen ZZ1664 (1664), f*6v [nr. 3]
.3A.3A 2B 2B 2c.3A.3D.3D 2E 2E 2c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Groote CATHARYN! / Lof moet U altijd zijn Questo dulce Syrena   muzieknoot 
Swaen, G. de] | Sinte Catharina, [...] Questa dolce sirena
Swaen ZZ1664 (1664), p460 [nr. 199]
.3A.3A 2B 2B 2c.3A.3D.3D 2E 2E 2c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWest welkom op dees aerd', / Die voor all' [...] Cupid' onlangs gele'en  
Swaen, G. de] | EEN ANDER Questa dolce sirena
Swaen ZZ1664 (1664), p515 [nr. 220]
.3A.3A 2B 2B 2c.3A.3D.3D 2E 2E 2c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat zoekt gy Harderinnen / In steen of d' asch het vier Questa dolce Syrena  
Beets, J. | Tyter Questa dolce sirena
Beets Dichtkunst1668 (1668-1669), p56 [nr. 5]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeyl, welvaert en geluk / Wenschen wy dat voor druk Cupido onlanghs gheleen  
Bruylofts-Liedt Questa dolce sirena
Speybroeck SW1670 (1670), p327 [nr. 68]
.3A.3A 2B 2B 2c.3A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Pekel-haring schoon, van Prins, Heeren, en [...] Cupido onlangs geleen  
Lijd en strijd [...] | Nieuw Liedt, tot [...] Questa dolce sirena
Boxhoorn MaesTyd1671 (1671), p59 [nr. 4]
.3A.3A 2B 2B.1c.3A.3D 3D 2E.2E.1f 3ECupido ghy blinde kint, / Ghy maeckt 'er veel ontsint Cupido onlangs geleên, &c.  
Mol, J. de | Grietje gaet aan't [...] Questa dolce sirena
Mol BedrLichtmis1671 (1671), p7 [nr. 1]
3A.3A 2B 2B 2c.3A.3D.3D 2E 2E 2c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe blancke Schuym-godin / Stack left haer Soontje in Questa dolce Serena  
Vonr-gestelt [!] in CUPIDOOS VERRADERY Questa dolce sirena
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p58 [nr. 31]
.3A.3A 2B 2B 2c.3A.3D.3D 2E 2E 2c.3DWat is mijn ziel verheught! / En vol van Hemel-vreught! Cupido onlangs geleên  
Cloeck, J. | VREUGHDE-GEZANG [...] Questa dolce sirena
Cloeck EV1677 (1677), p16 [nr. 6]
.3A.3A 2B 2B 2c.3A.3D.3D 2E 2E 2F.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKoom laat ons nu te zaam / Des Heeren Heyl'gen Naam Cupido onlangs geleen  
Cloeck, J. | ZEGEN-ZANG over de [...] Questa dolce sirena
Cloeck EV1677 (1677), p86 [nr. 27]
.3A.3A 2B 2B 2c.3A.3D.3D 2E 2E 2f.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt nu in deze tijden / Van herten zijn verheught! Questa dolce Sirena  
Cloeck, J. | HISTORISCHE [...] Questa dolce sirena
Cloeck EV1677 (1677), p89 [nr. 28]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls een niet wel bedacht, / Heb ick dikmaals veracht Cupido onlangs geleên  
Questa dolce sirena
KOpdisser1678 (1678), p9 [nr. 1]
.3A.3A 2B 2B 2c.3A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoudt gy maar Godts reine wegen, / Wat is dan [...] Siet Eijks Fluiten-Lusthof, 2. Deel, Fol. [...]  
Sluiter, Willem | Troost en moet in [...] Questa dolce sirena
Sluiter EZ1680 (1680), p72 [nr. 33]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk roep tot u gestaadig, God! daar mijn hoop op [...] De Zoete Mereminne  
Stol, Barend Joosten?] / B.J.S. Questa dolce sirena
Stapel LusthofZ1681 (1681), p58 [nr. 26]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte