Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDen eersten Sabbath, als den Heer / Verresen was, [...] Daphne d'overschone  
Rosant, Jacob | 241. Magdalena, [...] Toen Daphne de overschone maagd
Rosant ETW1654 (1654), p393 [nr. 246]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNae dat Godt uyt Egipten-landt, / De Kinders van [...] Daphne d'overschone  
Rosant, Jacob | 254. Den Heyligen [...] Toen Daphne de overschone maagd
Rosant ETW1654 (1654), p410 [nr. 259]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaphne [instr.] Daphne   muzieknoot 
Toen Daphne de overschone maagd
HsEnkhuizen ([1659, na][voor 1703 ca.?]), f4v [nr. 7]Als Jola d'onbedaerde maeght. / Van Jesus haer [...] Doen Daphne d' overschoone Maegdt  
[Stalpart van der [...] | III Toen Daphne de overschone maagd
LBloemenhof1660 (1660), p268 [nr. 138]
.4A.4B.4A.4B 4c 4D 4c 4D 3E 3E 4F.4FAls Monica met hert en sin, / Klopten gestadigh [...] Doen Daphne de overschoone Maeght, &c.  
Toen Daphne de overschone maagd
Loemel GOrpheus1660 (1660), p81 [nr. 31]
.4A,4B.4A.4B,4c,4D.4c.4D 2E 2E.4F.1g.1g.2F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch of wy eens in ons gemoet / Versinden de [...] Als Jola d' onberaede Maeght  
Den 24. Sondagh naer Pinxteren Toen Daphne de overschone maagd
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p83 [nr. 60]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMensch, die de wereld seer be-mint, / Let wel op [...] Doen Daphne d'over-schoone Maeghd  
God-vruchtighe ver-maeninghen ende ver-weckselen, [...] Toen Daphne de overschone maagd
Vleeschoudere RU1660 (1660), p305 [nr. 41]
.4A.4B.4A.4B 4c 4D 4c 4D.3E.3E 4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGenooden die hier zijt vergaert, / Uyt [...] Doen Daphne d'overschone Maeght  
V.D.H. Toen Daphne de overschone maagd
HnTrekschuitje(2)1663 (1663), p31 [nr. 15]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaria d'onbevleckte maeght, / Den brandende [...] Doen Daphne  
Sambeeck, J. van | Weest gegroet ghy [...] Toen Daphne de overschone maagd
Sambeeck GJ1663 (1663), p143 [nr. 52]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoen Jesus glorieus om hoogh, / En vry van sijn [...] Doen Daphne, &c.  
Sambeeck, J. van | Maria stont buyten [...] Toen Daphne de overschone maagd
Sambeeck GJ1663 (1663), p362 [nr. 157]
.4A.4B.4A.4B 4c 4D 4c 4D.3E.3E 4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Koningh van Jerusalem / Salomon den wysten, [...] Doen Daphné d'over-schoone Maeghd  
Vleeschoudere, P. | VOOR-REDE. [...] Toen Daphne de overschone maagd
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p11 [nr. 1]
.4A.4B.4A.4B.4c 4D.4c 4D.3E.3E.4F.4FDes nachts als Joseph sliep Gods vrind, / Den [...] Doen Daphné d'over-schoone Maeghdt  
Vleeschoudere, P. | Liedeken van de [...] Toen Daphne de overschone maagd
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p56 [nr. 19]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4FVolght d'Herders rasch met vlytigheydt; / De [...] Doen Daphné d'over-schoone Maeghd  
Vleeschoudere, P. | Lof-sangh van [...] Toen Daphne de overschone maagd
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p370 [nr. 121]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.3e.3e 4F.4FO Hemel-vyand, pest, en plaag, / Voor 't huys, en [...] Doen Daphne d'overschoone, etc.  
Laan, Theunis [...] | MERK-TEEKENEN Toen Daphne de overschone maagd
Zoet Parnas1663 (1663), 120 [nr. 52]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe dagh quam aen, dat Jesus hoogh / Uyt d'ooghen [...] Doen Daphne  
[Campis, Victor à [...] | Ons' Heeren Hemel-vaert Toen Daphne de overschone maagd
Campis NW1664 (1664), p127 [nr. 69]
.4A.1b.1b.2C.4A.1d.1d.2C 4e.4F [...]Daer sijn soo veel / Die elck het oor Doen Daphne  
[Campis, Victor à [...] | Oogen-water Voor de [...] Toen Daphne de overschone maagd
Campis NW1664 (1664), p132 [nr. 71]
.2A.2B.1c.1c.2D.2A.2B.1e.1e.2D 4f.4G [...]Als Jola d'onberaede Maeght / Van Jesus haer [...] Doen Daphne  
[Stalpart v. d. Wiele, J.] Toen Daphne de overschone maagd
Dyck ONV1664 (1664), p31 [nr. 14]
.4A.4B.4A.4B 4c.4D.4c.4D.2e 1F.2e 1F.4G.4G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt hier, komt hier, het is nu tijd, / Komt [...] Doen Daphne d'overschoone Maeght   muzieknoot 
Swaen, G. de] | EEN ANDER, Van [...] Toen Daphne de overschone maagd
Swaen ZZ1664 (1664), p48 [nr. 24]
.4A.4B.4A.4B 4c 4D 4c 4D.3E.3E 4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu is verweckt uyt 't graff den Heer, / Alleluya, [...] Als Jola d' onberade Maeght  
Swaen, G. de] | De Verrijsenisse [...] Toen Daphne de overschone maagd
Swaen ZZ1664 (1664), p165 [nr. 77]
.4A.4B.4A.4B 4c 4D 4c 4D.3E.3E 4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie sal verclaren uwen lof / O Maghet, o Moeder, [...] Doen Daphnis d'overschoone Maeght  
EEN ANDER Toen Daphne de overschone maagd
LVKerstnacht1669 (1669), p95 [nr. 37]
.4A.4B.4A.5B.4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4FO ziele die den somer-draet / Van u jaren,, [...] Van Daphne  
Toen Daphne de overschone maagd
GSpeelwagen1671 (1671), p219 [nr. 148]
.4A 1b.1b.2A.4C.1d.1d 3C.3E.3E.3F.1F.3G.3G.4F,5FDoen Daphne d'overschone Maegt, / Van Apollo haer [...] Alst begint  
Toen Daphne de overschone maagd
HlLeeuwerikje1672 (1672), p127 [nr. 29]
.4A.4B.4A.4B 4c.4D 4c.4D 2E.2E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO mensch die graag ter Gastmaal zijt, / Breng u [...] Dafne   muzieknoot 
Sweerts, Hieronymus | Tegen d'overdaad in [...] Toen Daphne de overschone maagd
Sweerts ZT1673 (1673), p24 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNoyt lichter, en noyt soeter nacht. / En hebben [...] Als Daphne d'overschoone Maeght  
IV. Toen Daphne de overschone maagd
HemParnassus1676 (1676), p9 [nr. 4]
.4A.4A.4B.4B 4c 4D 4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOud Alpisch wijd-vermaard gebergt / Dat uw [...] Daphne   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | AANDAGTEN Over de [...] Toen Daphne de overschone maagd
Lodenstein US1676 (1676), p247 [nr. 77] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Als Jesus nu geboren was, / Tot Bethlehem Juda, [...] Als Daphne d'overschoone Maagt  
Op den Feest-dagh van de Heylige dry Koningen. MAT. 2 Toen Daphne de overschone maagd
Visser Visnet1676 (1676), p65 [nr. 29]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJoannes in de vangeniss' / Van Herodes gesloten [...] Doen Daphne   muzieknoot 
Placker, Chr. de | II. Sondagh van den [...] Toen Daphne de overschone maagd
Placker EvLeeuwerik(1)1682 (1682), p16 [nr. 4]
.4A.4B.4A.4B 4c.4D 4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMariam eert, En van haer leert, / Hoe moedigh, en [...] Als Jola  
Placker, Chr. de | EEN ANDER Toen Daphne de overschone maagd
Placker EvLeeuwerik(2)1682 (1682), p81 [nr. 61]
.2A.2A.1b.1b.2C.2D.2D.1e.1e.2C.2f.2f.4G.2h.2 [...]Singt vry, nu bly, met stem en snaer: / Ter eere [...] Als Jola  
Placker, Chr. de | EEN ANDER Toen Daphne de overschone maagd
Placker EvLeeuwerik(2)1682 (1682), p112 [nr. 86]
.1A.1A.2B.1c.1c.2D.1E.1E.2B.1f.1f.2D 2g 2g [...]Den Mensch, met wensch, om 't eeuwigh goet, / [...] Doen Daphne  
Placker, Chr. de | EEN ANDER Toen Daphne de overschone maagd
Placker EvLeeuwerik(2)1682 (1682), p125 [nr. 95]
.1A.1A.2B.1c.1c.2D.1E.1E.2B.1f.1f.2D.4G.4H.4 [...]


tabelbreedte